Hva skjer?

Følg med for kurs, webinar og arrangement i regi og i samarbeid med senteret.
Her legger vi også ut opptak og oversikt over andre aktuelle datoer.

Nyhet

24. januar: Læringskonferansen 2023

24. januar: Læringskonferansen 2023

Uncategorized

7. februar: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

7. februar: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

Nettverket

17. februar: Tilskudd til aldersvennlige tiltak (webinar)

17. februar: Tilskudd til aldersvennlige tiltak (webinar)

Nyhet

28. februar: Frokostseminar – Morgendagens arbeidsstokk

28. februar: Frokostseminar – Morgendagens arbeidsstokk

Nyhet

13. – 14. april: Boliger fra fortiden er boliger for fremtiden

13. – 14. april: Boliger fra fortiden er boliger for fremtiden

Opptak av arrangement

Nettverket

25. november: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

25. november: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

Nettverket

Stort engasjement på scenen og i salen under konferansen Sammen for et aldersvennlig Norge

Stort engasjement på scenen og i salen under konferansen Sammen for et aldersvennlig Norge

Nettverket

11. oktober: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

11. oktober: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

Nyhet

19. august: Aldring, aktivitet og fellesskap – før, under og etter pandemien (webinar)

19. august: Aldring, aktivitet og fellesskap – før, under og etter pandemien (webinar)

Nyhet

16. august: Aldersvennlig transport – har vi råd til å la være?

16. august: Aldersvennlig transport – har vi råd til å la være?

Nyhet

31. mai: Ein bustad for heile livet (konferanse)

31. mai: Ein bustad for heile livet (konferanse)

Nyhet

4.april: Aldersvennlig transport (webinar)

4.april: Aldersvennlig transport (webinar)

Nyhet

Se opptak av konferansen Hvordan engasjere og aktivere seniorene i frivilligheten?

Se opptak av konferansen Hvordan engasjere og aktivere seniorene i frivilligheten?

Nettverket

Få på saken i lokalmedia

Få på saken i lokalmedia