Hva skjer?

Følg med for kurs, webinar og arrangement i regi og i samarbeid med senteret.
Her legger vi også ut opptak og oversikt over andre aktuelle datoer.

Nettverket

11. oktober: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

11. oktober: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

Nyhet

Okt./nov.: Eldrerådsopplæring i Vestfold og Telemark

Okt./nov.: Eldrerådsopplæring i Vestfold og Telemark

Nyhet

20. oktober: Læring gjennom heile livet

20. oktober: Læring gjennom heile livet

Nettverket

25. oktober: Nasjonal konferanse – Sammen for et aldersvennlig Norge

25. oktober: Nasjonal konferanse – Sammen for et aldersvennlig Norge

Nyhet

27. og 28.oktober: Jobb Smartere 2022

27. og 28.oktober: Jobb Smartere 2022

Nyhet

16. november: Leve hele livet-konferansen

16. november: Leve hele livet-konferansen

Opptak av arrangement i 2022

Nyhet

19. august: Aldring, aktivitet og fellesskap – før, under og etter pandemien (webinar)

19. august: Aldring, aktivitet og fellesskap – før, under og etter pandemien (webinar)

Nyhet

16. august: Aldersvennlig transport – har vi råd til å la være?

16. august: Aldersvennlig transport – har vi råd til å la være?

Nyhet

31. mai: Ein bustad for heile livet (konferanse)

31. mai: Ein bustad for heile livet (konferanse)

Nyhet

4.april: Aldersvennlig transport (webinar)

4.april: Aldersvennlig transport (webinar)

Nyhet

Se opptak av konferansen Hvordan engasjere og aktivere seniorene i frivilligheten?

Se opptak av konferansen Hvordan engasjere og aktivere seniorene i frivilligheten?

Nettverket

Få på saken i lokalmedia

Få på saken i lokalmedia