Sammen for et aldersvennlig Norge

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det gjør vi med et aldersvennlig Norge.


Aktuelt

Nyhet

Ny undersøkelse: Vil ta større ansvar for egen alderdom

Ny undersøkelse: Vil ta større ansvar for egen alderdom

Nyhet

– Ei folkehelsemelding som utjamnar sosiale helseforskjellar

– Ei folkehelsemelding som utjamnar sosiale helseforskjellar

Nyhet

WHO ønsket erfaringer fra Norge og Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn

WHO ønsket erfaringer fra Norge og Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn

Møt morgendagens arbeidsstokk!

Arbeidsstokken blir eldre, og den nye arbeidsstyrken blir mindre.
Spørsmålet er om norsk arbeidsliv er forberedt?


Tre illustrasjoner i sirkel

Veileder for flere engasjerte
seniorer i lokalmiljøet

 Kommunen må være tilrettelegger og innovatør, ikke bare bestiller av frivillige bidrag. Denne digitale veilederen inneholder verktøy og inspirasjon slik at flere seniorer får bidra.


La deg engasjere!

Pensjonisttilværelsen kan vare nesten en tredjedel av livet ditt. Frivillig innsats er en fin måte å holde seg aktiv og sosial på.

Et eldre ekstepar sitter i en sofa og ruller garn, over står spørsmålet "Full kalender?"

Noen av de fineste øyeblikkene i livet er planlagt.

Hvorfor skulle det plutselig endre seg selv om du har levd en stund?

Dette er viktig for oss:

Lenger arbeidsliv
Frivillig aktivitet
Bolig og nærmiljø
Sosialt liv