Sammen for et aldersvennlig Norge

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det gjør vi med et aldersvennlig Norge.

Aktuelt

Nettverket

Senteret er med i nordisk nettverk for aldersvennlige steder

Senteret er med i nordisk nettverk for aldersvennlige steder

Nettverket

Etterlysning: Aldersvennlige uteområder

Etterlysning: Aldersvennlige uteområder

Nyhet

Nye råd om fysisk aktivitet for eldre: hvert minutt teller

Nye råd om fysisk aktivitet for eldre: hvert minutt teller

Illustrasjon av en rød enebolig eller blokk

Konferanse 31. mai i Bergen

Ein bustad for heile livet

Her retter vi merksemda mot moglegheiter, løysingar og velferdsteknologi som gjer at den einskilde kan bu lenger i eigen bustad. 


Tre illustrasjoner i sirkel

Veileder for flere engasjerte
seniorer i lokalmiljøet

 Kommunen må være tilrettelegger og innovatør, ikke bare bestiller av frivillige bidrag. Denne digitale veilederen skal gi de inspirasjon og verktøy slik at flere seniorer får bidra.


La deg engasjere!

Pensjonisttilværelsen kan vare nesten en tredjedel av livet ditt. Frivillig innsats er en fin måte å holde seg aktiv og sosial på.

Et eldre ekstepar sitter i en sofa og ruller garn, over står spørsmålet "Full kalender?"

Noen av de fineste øyeblikkene i livet er planlagt.

Hvorfor skulle det plutselig endre seg selv om du har levd en stund?

Dette er viktig for oss:

Lenger arbeidsliv
Frivillig aktivitet
Bolig og nærmiljø
Sosialt liv

I dag kan en 67-åring forvente å leve nesten 19 år til. For at den tiden skal være meningsfull for den enkelte og samfunnet, må vi bygge et aldersvennlig samfunn. Kanskje en dans i uka kan være en del av løsningen?

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)