Sammen for et aldersvennlig Norge

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det gjør vi med et aldersvennlig Norge.

Aktuelt

Uncategorized

Aldersvennlig Norge leverer innspill til bærekraftsmålene

Aldersvennlig Norge leverer innspill til bærekraftsmålene

Uncategorized

KS lanserer håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn

KS lanserer håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn

Uncategorized

Regjeringen lanserer tiltakspakke for sårbare eldre

Regjeringen lanserer tiltakspakke for sårbare eldre

Dette er viktig for oss:

Lenger arbeidsliv
Frivillig aktivitet
Bolig og nærmiljø
Sosialt liv

Programmet

Program for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Programmet skal mobilisere den eldre befolkningen, slik at de selv er med i planleggingen av egen framtid og bidrar til å utforme omgivelsene sine. I samarbeid med næringsliv, kommuner og lokalsamfunn, organisasjoner og kunnskaps- og forskningsinstitusjoner skal vi komme fram til de gode løsningene og et aldersvennlig samfunn. Programmet ledes inntil videre av en prosjektgruppe i Helsedirektoratet.

Rådet

Det er utnevnt er råd som skal bidra til gjennomføring av det programmet for et aldersvennlig Norge. Rådet for et aldersvennlig Norge skal arbeide for å endre holdninger og utløse handlinger knyttet til de ressursene eldre representerer og slik bidra til at Norge blir et mer aldersvennlig samfunn. Rådet er utpekt av regjeringen og består av representanter for sju ulike organisasjoner og virksomheter som har stilt seg bak regjeringens visjon om et aldersvennlig Norge. Trude Drevland er leder for rådet.

Følg vårt arbeid på Facebook

Visste du at?

I dag kan en 67-åring forvente å leve nesten 19 år til. For at den tiden skal være meningsfull for den enkelte og samfunnet, må vi bygge et aldersvennlig samfunn. Kanskje en dans i uka kan være en del av løsningen?

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

I nyhetsbrevet vil i gi oppdatering på arbeidet med programmet og rådets engasjement.  

Vil du være med å skape et mer aldersvennlig Norge?

For å sikre et aldersvennlig Norge må hele storsamfunnet engasjere seg. Det skal derfor etableres en partnerskapsordning der organisasjoner, institusjoner, bedrifter og virksomheter inviteres til å slutte seg til visjonen om et aldersvennlig Norge.

Har du innspill eller spørsmål? Ta kontakt!