Sammen for et aldersvennlig Norge

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det gjør vi med et aldersvennlig Norge.Nytt tilbud fra 2024:

illustrasjon av en lærer som står forran noen personer

Eldrerådskurset 

Eldrerådskurset er et gratis tilbud til alle landets kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Kurset legger vekt på hvordan eldrerådene kan bidra og medvirke i utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn, og samtidig gjøre de trygge i rollen som eldreråd. 

Kurset er todelt - og eldrerådene oppfordres til å delta samlet. 


Noen av de fineste øyeblikkene i livet er planlagt.

Hvorfor skulle det plutselig endre seg selv om du har levd en stund?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.