Sammen for et aldersvennlig Norge

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det gjør vi med et aldersvennlig Norge.


Aktuelt

Nettverket

17. februar: Tilskudd til aldersvennlige tiltak (webinar)

17. februar: Tilskudd til aldersvennlige tiltak (webinar)

Nyhet

28. februar: Frokostseminar – Morgendagens arbeidsstokk

28. februar: Frokostseminar – Morgendagens arbeidsstokk

Nyhet

Ny inspirasjon på planleggelitt.no

Ny inspirasjon på planleggelitt.no

Møt morgendagens arbeidsstokk!

Arbeidsstokken blir eldre, og den nye arbeidsstyrken blir mindre.
Spørsmålet er om norsk arbeidsliv er forberedt?


Tre illustrasjoner i sirkel

Veileder for flere engasjerte
seniorer i lokalmiljøet

 Kommunen må være tilrettelegger og innovatør, ikke bare bestiller av frivillige bidrag. Denne digitale veilederen inneholder verktøy og inspirasjon slik at flere seniorer får bidra.


La deg engasjere!

Pensjonisttilværelsen kan vare nesten en tredjedel av livet ditt. Frivillig innsats er en fin måte å holde seg aktiv og sosial på.

Et eldre ekstepar sitter i en sofa og ruller garn, over står spørsmålet "Full kalender?"

Noen av de fineste øyeblikkene i livet er planlagt.

Hvorfor skulle det plutselig endre seg selv om du har levd en stund?

Dette er viktig for oss:

Lenger arbeidsliv
Frivillig aktivitet
Bolig og nærmiljø
Sosialt liv

I dag kan en 67-åring forvente å leve nesten 19 år til. For at den tiden skal være meningsfull for den enkelte og samfunnet, må vi bygge et aldersvennlig samfunn. Kanskje en dans i uka kan være en del av løsningen?

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)