Sammen for et aldersvennlig Norge

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det gjør vi med et aldersvennlig Norge.

Aktuelt

Uncategorized

Bruk hodet

Bruk hodet

Uncategorized

Fra jurist til pensjonist og styreleder

Fra jurist til pensjonist og styreleder

Uncategorized

Hold av dagen: Nasjonal konferanse 1.november

Hold av dagen: Nasjonal konferanse 1.november

Noen av de fineste øyeblikkene i livet er planlagt.

Hvorfor skulle det plutselig endre seg selv om du har levd en stund?

Dette er viktig for oss:

Lenger arbeidsliv
Frivillig aktivitet
Bolig og nærmiljø
Sosialt liv

Programmet

Senteret for et aldersvennlig Norge jobber med oppgavene i Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, som er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Programmet skal mobilisere den eldre befolkningen, slik at de selv er med i planleggingen av egen framtid og bidrar til å utforme omgivelsene sine. I samarbeid med næringsliv, kommuner og lokalsamfunn, organisasjoner og kunnskaps- og forskningsinstitusjoner skal vi komme fram til de gode løsningene og et aldersvennlig samfunn.

Rådet

Det er utnevnt er råd som skal bidra til gjennomføring av programmet for et aldersvennlig Norge. Rådet for et aldersvennlig Norge skal arbeide for å endre holdninger og utløse handlinger knyttet til de ressursene eldre representerer og slik bidra til at Norge blir et mer aldersvennlig samfunn. Rådet er utpekt av regjeringen og består av representanter for sju ulike organisasjoner og virksomheter som har stilt seg bak regjeringens visjon om et aldersvennlig Norge. Trude Drevland er leder for rådet.

Følg vårt arbeid på Facebook

Visste du at?

I dag kan en 67-åring forvente å leve nesten 19 år til. For at den tiden skal være meningsfull for den enkelte og samfunnet, må vi bygge et aldersvennlig samfunn. Kanskje en dans i uka kan være en del av løsningen?

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.  

Vil du være med å skape et mer aldersvennlig Norge?

For å sikre et aldersvennlig Norge må hele storsamfunnet engasjere seg. Det skal derfor etableres en partnerskapsordning der organisasjoner, institusjoner, bedrifter og virksomheter inviteres til å slutte seg til visjonen om et aldersvennlig Norge.

Har du innspill eller spørsmål? Ta kontakt!