Sammen for digital inkludering

6. februar 2024 inviterer vi kommunesektoren og teknologibransjen til konferanse for å dele kunnskap, erfaringer og skape gode løsninger for fremtidens aldersvennlige og inkluderende Norge.

  • 6. februar 2024
  • 09:00–15:30
  • Scandic Oslo Airport
  • Gjennomført, se opptak og presentasjoner

Opptak

Presentasjoner

 

Om konferansen

I vår digitaliserte tidsalder er det avgjørende å sikre digital deltakelse for alle. Med over 600.000 mennesker i Norge som ikke er digitale og 1 av 5 innbyggere som kan være digitalt sårbare, er behovet for inkludering tydelig.

Gjennom dagen får du faglige innlegg som belyser utfordringer, muligheter og løsninger i den komplekse, digitale samfunnsfloken. Hvordan kan hver enkelt aktør påvirke innbyggernes digitale tilhørighet? Og hvordan henger tiltak og virkemidler sammen?

Dagens konferansier

Profilbilde Anders Kunz

Anders Kunz er ansvarlig leder for Nordens største design- og innovasjonsmiljø, EGGS, en del av Sopra Steria. Anders har jobbet både i offentlig og privat sektor som designrådgiver innen strategi og utvikling av nye tjenester. Han har også erfaring fra ideell sektor og brenner for inkludering og at vi må tenke likeverd i alt vi gjør.

Som dagens konferansier håper Anders å kunne dele innsikt om at digitaliseringen som foregår er større og mer definerende for våre liv enn vi kanskje tror.

 

Program

Oppdateres fortløpende. Det legges ut opptak av de faglige innleggene i etterkant av konferansen.

9.00Registrering, enkel frokost og mingling i fellesområdet
9.30Velkommen
 
Profilbilde Karianne Tung

Digital inkludering
Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung

 

Medvirkning og personsentrert innovasjon

Tine Jensen_.png

Panelsamtale ledet av Anders Kunz med blant andre Tine Jensen, adm.dir Google Norge og teknologientusiast Agnete Tjærandsen

 

 
Profilbilde Elisabeth Realfsen

Utenforskap i forbrukermarkedet
Elisabeth Realfsen, forbrukerpolitisk rådgiver, Forbrukerrådet

Digitale måter å bestille og betale for varer og tjenester er tatt i bruk, og tradisjonelle måter har blitt bygget ned veldig raskt. Det gjør at mange mange faller utenfor i viktige forbrukermarkeder, for eksempel de mange som ikke får kjøpt bussbillett, verken digitalt eller kontant. Elisabeth Realfsen viser hvordan dette rammer både eldre og unge.

 
Profilbilde Kristin Ruud

Frivillige og ideelle organisasjoners rolle
Kristin Ruud, Generalsekretær, Seniornett

Som frivillig organisasjon med over 200 lokalforeninger i Norge jobber Seniornett for å bidra til økt, digital kompetanse blant seniorer. Kristin Ruud vil fortelle hva eldre sliter med i vår digitale hverdag, og gi oss et innblikk i den digitale virkeligheten sett fra eldres perspektiv. Kan samfunnets behov for digitalisering og eldres mangel på digital kompetanse møtes? 

11.05PAUSE
11.15Åpning av møtetorget
11.30

Samhandling på møtetorget
Du finner utstillerne nederst på denne siden. 

12.45

LUNSJ
Fortsett de gode samtalene fra møtetorget over en deilig lunsj. 

13.30
Profilbilde Terese Raymond

Digital fixare och Nationellt nätverk för Välfärdsbibliote
Terese Raymond, Nationell samordnare, Digidel (Sverige)

Innbyggerne har ulike muligheter til å ta del i velferden gjennom digital selvbetjening. Rundt om i Sverige har behovet for digital støtte resultert i ulike typer kommunale løsninger nær innbyggere. Terese forteller om ulike initiativ for digital deltakelse i Sverige.

 
Kristin Weidemann Wieland.png

Digitalisering i kommunesektoren
Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS med ansvar for forskning, innovasjon og digitalisering.

 
Profilbilde Lars Petter Kjær

Innbyggerdialog og medvirkning
Lars Petter Kjær, leder kommunikasjon og digitalisering, Sandefjord kommune

Lars Petter Kjær vil peke på hvilke muligheter som ligger for innbyggerinvolvering ved hjelp av tilpasset og relevant, digital kommunikasjon. Han viser eksempler på hvordan vi kan gi et tilpasset uttrykk og innhold for den eldste aldersgruppen. 

 
Profilbilde

Navigere i en digital verden: Hvordan Kakadu fjerne barrierer?
Ingvild Erøy Prestårhus, CO-Founder og Hege Fiskå, CO-Founder Kakadu

Kakadu er et norsk techselskap, som bruker moderne teknologi til å redusere digitale klasseskiller i samfunnet. Deres strategi for å lykkes med digital inkludering er å skape verktøy som insentiverer samfunnsansvar ved å være bindeleddet mellom individ, næringsliv og offentligheten. 

 
Erling Teige.png

Universell utforming og digital inkludering - konsepter og erfaringer
Erling Teig, forretningsutvikler, Apple

15.30Vel hjem!

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Møtetorg med utstillere

På møtetorget presenteres løsninger og produkter som allerede finnes, og som kan bidra til økt digital tilhørighet for innbyggerne i din kommune. Og du som er gründer, produsent eller leverandør får innsikt i reelle ønsker og behov som finnes i kommunene. 

På møtetorget finner du: 

Kakadu

Kakadu er en digital inkluderingsplattform som lar deg veilede selv de minst digitale kundene dine til å oppleve større mestring i møte dine digitale tjenester og produkter.

Innocode AS

Innocode tilbyr løsninger for å samle og personalisere informasjon og tjenester og ikke minst å løfte frivillighet og offentlig informasjon ut av digital usynlighet. De leverer blant annet innbyggerappen – en direktekanal mellom innbyggere og kommunen.  

Easymeeting AS

Easymeeting leverer Amigo besøkstjeneste som gjør det mulig å få besøk i form av videomøte. Du kan få hjelp og oppfølging fra kommunen og interesseorganisasjoner som leverer digitalt innhold. 

Stiftelsen Livsglede for eldre

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Gjennom konseptet Digivenn er målet å redusere utenforskap og bidra til mindre ensomhet blant eldre. Elever i videregående skole får tilbud om å bli digivenner som skal veilede eldre i digitale hjelpemidler på lokale møteplasser. 

Friskus AS

Friskus jobber for deg som vil gjøre det mulig for alle å delta, oppleve mening og tilhørighet. Friskus.com er den digitale infrastrukturen i kommunen som sikrer at mennesker møtes og bidrar i fellesskap. Ingen må står utenfor. Vi gjør det enkelt å delta, å organisere og gir mer tid til mennesker.  

Useit Consulting 

Useit Consulting er spesialister på universell utforming av ikt, og jobber på for at alle mennesker skal ha like muligheter til å delta digitalt. Lærings- og livsplattformen "DigiMeg" sørger for å få med personer med kognitive funksjonsnedsettelser i det digitale samfunnet. 

Norwegian Smart Care Cluster

Norwegian Smart Care Cluster tester ut en ny metode som skal gjøre det enklere for sluttbrukerne å lære seg å bruke velferdsteknologi. Dette vil kunne redusere belastningen på kommuner som skal tilby løsningene, ettersom behovet for fysisk opplæring reduseres. På standen presenteres løsningen, slik at alle som vil kan prøve.
 

Sem og Stenersen Prokom AS

Sem og Stenersen Procom vil vise chatboten «Kommune-Kari» som benyttes av over 100 kommuner. Kommune-Kari er en godt utprøvd og velfungerende løsning som håndterer spørsmål på dialekter, ulike språk, med skrivefeil mm, og som gjør det lettere for alle å finne frem til relevant informasjon om kommunale/offentlige tjenester.
 

Innocom AS

Innocom AS har utviklet Berntsen Beinlaus, en aktiviseringsteknologi som både avlaster kommunens helsepersonell, og gjør brukerne sterkere, tryggere og mer selvstendige. Berntsen tilbyr blant annet individuelt tilrettelagte videobaserte treningsprogrammer og aktiviteter som starter automatisk til avtalt tid.
 

Dataskolen AS

Dataskolen er en webbasert tjeneste rettet mot brukere med lite eller ingen erfaring med bruken av digitale verktøy. Her får brukeren hjelp og opplæring fra en person direkte på sin digitale enhet. Dataskolen jobber både mot sluttbrukere og i partnerskap med offentlige og ideelle aktører.
 

DentaApps AS/Tannhelsehjelpen

Tannhelsehjelpen er en Web-applikasjon for og om munn- og tannhelse. Appen brukes av kommuner og fylkeskommunen for samhandling, kompetanseheving og kartlegging av pasienters munn- og tannhelse. Slik får alle kommunens innbyggere sine rettmessige og lovpålagte tjenester for munn- og tannhelse og oppfølging og behandling kan utføres uavhengig av lokasjon. 

Proventus AS

Proventus tilbyr Tjenesteshop, en løsning tilpasset brukere som har vedtak om praktisk bistand. Via Tjenesteshop får man mulighet til selv å bestille tid for assistanse og oppfølging. For kommuner gir løsningen mer fleksibilitet ved at tidsrammer brytes opp. 
 

Seniornett

Seniornett er en frivillig organisasjon som bidrar til opplæring av seniorer i digitale verktøy og tjenester, og legger til rette for møteplasser det seniorer kan få digital opplæring. De driver også en hjelpetelefon for eldre. 


Konferansen er et partnersamarbeid mellom Senteret for et aldersvennlig Norge, IKT-Norge, Livsglede for Eldre og Norwegian Smart Care Cluster.