Sammen for digital inkludering

6. februar 2024 inviterer vi kommunesektoren og teknologibransjen til konferanse for å dele kunnskap, erfaringer og skape gode løsninger for fremtidens aldersvennlige og inkluderende Norge.

  • 6. februar 2024
  • 09:00–15:30
  • Scandic Oslo Airport

I vår digitaliserte tidsalder er det avgjørende å sikre digital deltakelse for alle. Med over 600.000 mennesker i Norge som ikke er digitale og 1 av 5 innbyggere som kan være digitalt sårbare, er behovet for inkludering tydelig.

Gjennom dagen får du faglige innlegg som belyser utfordringer, muligheter og løsninger i den komplekse, digitale samfunnsfloken. Hvordan kan hver enkelt aktør påvirke innbyggernes digitale tilhørighet? Og hvordan henger tiltak og virkemidler sammen?

Fra scena får du blant annet høre: 

  • Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister
  • Elisabeth Realfsen, forbrukerpolitisk rådgiver, Forbrukerrådet
  • Kristin Ruud, Generalsekretær Seniornett
  • Lars Petter Kjær, leder kommunikasjon og digitalisering, Sandefjord kommune
  • Ingvild Erøy Prestårhus, CO-Founder og Hege Fiskå, CO-Founder Kakadu

Program kommer

Møtetorg med utstillere

På møtetorget presenteres løsninger og produkter som allerede finnes, og som kan bidra til økt digital tilhørighet for innbyggerne i din kommune. Og du som er gründer, produsent eller leverandør får innsikt i reelle ønsker og behov som finnes i kommunene. 

Det er et begrenset antall plasser - både som deltaker og utstiller, så ikke nøl med å melde deg på!

Konferansen er et partnersamarbeid mellom Senteret for et aldersvennlig Norge, IKT-Norge, Livsglede for Eldre og Norwegian Smart Care Cluster.