Webinar: Aldersvennlige Gøteborg - erfaringer og gode eksempler

"Pratbänken" er eit av tiltaka i Gøteborg sin aldersvennlege handlingsplan.

5. juni får vi høre mer om hvordan Gøteborg jobber for å bli mer aldersvennlig. Emma Matsson, som er ansvarlig for aldersvennlige Gøteborg skal dele erfaringer og gode aldersvennlige eksempler.

  • 5. juni 2024
  • 13:00–14:00
  • Gjennomført, se opptak og presentasjoner

Opptak

Presentasjoner

Om webinaret

Profilbilde av Emma Mattson
Emma Mattson.

Gøteborg er medlem i WHO sitt globale nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn og Nordens velferdssenters nordiske nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn. Byen har siden 2016 jobbet for å bli mer aldersvennlig, og har utviklet en egen handlingsplan med 16 aktiviteter som er knyttet tett opp mot FNs bærekraftsmål. 

I webinaret vil Emma Matsson, utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg, dele erfaringer og gode aldersvennlige eksempler blant annet om:

  • hvordan de har inkludert eldre i byutvikling
  •  aldersvennlig transport
  • digitaliseringskampanje for eldre
  • Fysiske, kulturelle og sosiale aktiviteter for eldre. 

Gøteborg har også satset på benker i bybildet, blant annet flotte "pratebenker".