Nasjonal konferanse: Bo trygt hjemme

Husbanken og Helsedirektoratet inviterer til en inspirerende dag om arbeidet med Bo trygt hjemme-reformen.

  • 22. oktober 2024
  • 10:00–15:00
  • Påmeldingsfrist 20. oktober 2024

Bo trygt hjemme-reformen handler om hvordan eldre kan leve gode liv og bo lengst mulig hjemme. Dette krever samarbeid på tvers, og involverer folkehelse, lokalsamfunn, bolig, transport og helse- og omsorgstjenester.

Syv departementer står bak reformen, og på konferansen deler vi innsikt på tvers av sektorer. Her legges det vekt på hvordan kommuner og andre målgrupper kan få støtte og inspirasjon til å gjennomføre reformarbeidet.

Det er 300 plasser på fysisk deltakelse, så det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Digital deltakelse er åpen helt frem til 20. oktober.