Rådet for et aldersvennlig Norge

Rådet for et aldersvennlig Norge skal bidra til gjennomføring av Nasjonalt program for aldersvennlig Norge 2030 i regjeringens arbeid med Bo trygt hjemme-reformen. Rådet skal være en pådriver, gi retning og legitimitet til arbeidet, forankre arbeidet i sine ulike organisasjoner og invitere til partnerskap.

Rådet skal bidra til at utfordringer og løsninger for et aldersvennlig samfunn bygger på en forståelse på tvers av sektorer. I tillegg skal rådet bidra til å skape engasjement for et aldersvennlig Norge gjennom nytenking og idéutvikling. Det skal involvere, inspirere og engasjere den eldre befolkning til selv å delta i planlegging og utforming av et aldersvennlig samfunn både lokalt og nasjonalt. Rådet skal være en utfordrende stemme i samfunnet og kunne ta opp utfordringer og aktuelle tema.

Alle medlemmene i Rådet for et aldersvennlig Norge
Rådet for et aldersvennlig Norge 2022 - 2024. Foto: Christian Tunge

 

Rådsleder

Berit Brørby

Medlemmer

Rådet er sammensatt av syv representanter som er utpekt av sentrale organisasjoner og virksomheter som har sluttet seg til visjonen om et aldersvennlig Norge.

Frivillighet Norge

Ved generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ved administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn

Kommunesektorens organisasjon

Ved fagleder Anne Gamme

IKT-Norge

Ved direktør for kompetanse og samfunnskontakt Line Gaare Paulsen

OsloMet

Ved forskningsleder Hans Christian Sandlie

Husbanken

Ved administrerende direktør Jan Hjelle

Pensjonistforbundet

Ved leder Jan Davidsen


Kontakt

Alle henvendelser til rådet sendes til sekretariatet ved Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.

E-post: aldersvennlignorge@helsedir.no
Telefon: +47 951 45 544
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo


Rapport for perioden april - desember 2023

Rådet for et aldersvennlig Norge har levert en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet med en kort oppsummering av arbeidet i rådet og saker som de ber statsråden vurdere i det videre arbeidet for å nå målet om et aldersvennlig Norge. 

Her kan du lese hele rapporten (pdf)