Arendalsuka 2024: Aldersvennlige boliger - hva skal til?

Dame står i dørpåningen

Foto: Centre for ageing better

På Arendalsuka setter vi aldersvennlige boliger på agendaen, og ser på hvordan boligutviklere og boligbyggelag kan tilrettelegge og bygge boliger til en aldrende befolkning.

  • 14. august 2024
  • 12:30–13:00
  • Aldringsteltet, Arendal

Demografiendringene representerer både muligheter og utfordringer. Behovet for aldersvennlige boliger er stort og det vil øke. 

  • Med fagkunnskap og innsiktsarbeid med seniorene i fokus har OBOS utviklet: OBOS' veileder for aldersvennlige boliger. Hanne Løvbrøtte, prosjektleder i OBOS, presenterer noen av de 100 konkrete rådene og tipsene i veilederen for mer aldersvennlige boligprosjekt. 
  • Ergoterapeutene spiller en viktig rolle når det komme til å hjelpe innbyggerne den dagen behovet for tilrettelegging av bolig og uteområde melder seg. Tove Holst Skyer, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund vet hva som trengs, både for den enkelte og for storsamfunnet. 

Mer informasjon om arrangementet finner du på arendalsuka.no