Ressurser

På denne siden finner du veiledere, dokumenter, foldere, referater, rapporter, videoer og annet materiell som er relevant for arbeidet med et aldersvennlig Norge.


Veileder og håndbok

 

Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalmiljøet

Senteret for et aldersvennlig Norge har sammen med Halogen og 12 av landets kommuner utarbeidet en veileder som skal hjelpe kommunene til å tenke nytt som tilrettelegger og innovatør av fremtidens frivillighet.

Strategisk_Sirkel.png

Veilederen inneholder konkrete metoder, eksempler, guider og maler som kan brukes for å engasjere flere seniorer til frivillig innsats i lokalmiljøet.

Bla deg gjennom den digitale veilederen- finn fram og last ned verktøy her

Håndbok i aldersvennlig lokalsamfunn

KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn som tar for seg innsatsområdene i aldersvennlig utvikling med en praktisk tilnærming, metoder, gode eksempler og sjekklister. Mer informasjon om håndboken finner du her.

Veileder for eldreråd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en ressursside og veileder for eldrerådene. Les mer på departementets nettsider her.

Last ned Veileder for eldreråd (pdf)

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har utviklet en håndbok for aldersvennlig stedsutvikling. Mer informasjon om håndboken finner du her.

Last ned Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling (pdf)

Under Folkehelsekonferansen 2021 arrangerte Helsedirektoratet og NAL et verksted om aldersvennlig stedsutvikling. Kursdelen finner du i opptak her.

Veileder for medvirkning i planlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en veileder for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven. Les mer på departementets sider her.

Last ned Veileder for medvirkning i planlegging (pdf)

Eksempelsamling:

Aktiv og sosial hele livet

Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser

Hefte_aldersvennlig_uu_cover.PNG

Senteret for et aldersvennlig Norge og KS har samarbeidet om å sette fokus på universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser. Kommunene i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn og Kommunenettverk universell utforming har bidratt med flere gode eksempler, nyttige tips og råd.

Aktiv og sosial hele livet - universelt utformede og aldersvennlige uterom og møteplasser (PDF)

Heftet kan bestilles på ordre@lupro.no (maks 5 hefter per bestiller). Oppgi postadresse og navn.
Tenkt på miljøet – del på heftet internt eller med andre som er interessert.

En skjermdump av plakaten vårt digitale liv

Vårt digitale liv

I samarbeid med EGGS Design har vi laget et systemkart som synliggjør kompleksiteten i den digitale samfunnsutviklingen. Vi har også laget et verktøy som kan brukes i arbeidet med digital inkludering - enten det handler om utvikling av en tjeneste eller en ny løsning. 

Hva handler et aldersvennlig Norge egentlig om?

 

Plakaten illustrerer de ulike oppgavene i Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge. Den kan brukes til hjelp og inspirasjon i arbeidet med aldersvennlig utvikling for ulike aktører.

Plakat - Et aldersvennlig Norge A3 (PDF)

Planleggelitt.no

Hva er viktig for deg i årene som kommer for at du skal ha et godt liv hele livet? Informasjonskampanjen planleggelitt.no ønsker å få befolkningen fra 55 år til å reflektere over fem spørsmål:

  • Hvordan vil jeg føle meg?
  • Hva vil jeg fylle tiden med?
  • Hvem vil jeg omgås?
  • Hvor vil jeg bo?
  • Hvordan vil jeg bo?

Kampanjen består av en rekke inspirerende artikler og råd, samt filmer hvor du møter personer som på hvert sitt vis har gjort noen endringer og planlagt for egen alderdom. Her finner du filmene.

Planleggelitt folder

Folder_nett.jpg

Budskapene og temaene i planleggelitt-kampanjen er samlet i en egen folder som kan lastes ned og printes ut, eller trykkes opp på eget initiativ.

Planleggelitt folder A4 6 sider

Ønsker du fila med passmerker til trykkeri? Send oss en e-post på aldersvennlignorge@helsedir.no

Nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev 6 ganger i året. Se nederst på siden for påmelding. Under finner du arkivet for fjorårets nyhetsbrev.

2024

2023

 

Styringsdokumenter

Bo trygt hjemme

Stortingsmeldingen om Bo trygt hjemme ble lansert 16. juni 2023. Oppfølging skal bidra til aldersvennlige samfunn, mer helhet i eldrepolitikken og bedre helsehjelp til eldre i Norge.

Meld. St. 24 (2022–2023) Fellesskap og meistring — Bu trygt heime (regjeringen.no)

Helsedirektoratet har det nasjonale ansvaret for koordinering av reforma. 

Leve hele livet

Leve hele livet var en reform som ble gjennomført fra høsten 2018 til utgangen av 2023. Senteret for et aldersvennlig Norge hadde ansvaret for Program for et aldersvennlig Norge. 

Internasjonalt

Under følger nyttige lenker tilknyttet det internasjonale arbeidet med aldersvennlige byer og kommuner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.