Arendalsuka 2024: Bo trygt hjemme - hvem har ansvaret?

Foto: Mostphotos

Hva ligger egentlig i det å bo trygt hjemme og hvilke forventninger har innbyggerne til velferdsstaten? Det blir debatt på Arendalsuka.

 • 14. august 2024
 • 10:00–10:45
 • Aldringsteltet, Arendal

Den tverrdepartementale reformen Bo trygt hjemme er lansert og de demografiske endringene landet vårt står i, påvirker alle deler av samfunnet. 

Wenche Halsen, leder ved senteret for et aldersvennlig Norge innleder debatten med tall fra Helsepolitisk barometer 2024. De viser at Ola og Kari Nordmann mener den enkelte må ta større ansvar for sin egen alderdom. Men vet Ola og Kari hva det innebærer – egentlig?  

Er det et gap mellom våre forventninger til velferdsstaten, og hva som faktisk vil være mulig i fremtiden? Hvem tar regninga når vi skal bo lenger hjemme?

I debatten får du høre:

  • Jan Davidsen, leder, Pensjonistforbundet
  • Anita Vatland, daglig leder, Pårørendealliansen
  • Sebastian von Hofacker, faglig leder, Verdighetssenteret
  • Adelheid Kristiansen (kommunedirektør Nittedal)
  • Politisk ledelse (TBA)

Debatten arrangeres av Aldring og Helse, Pensjonistforbundet, Senteret for et aldersvennlig Norge og Verdighetssenteret.