Webinar: Aldersvennlig planlegging i England – arkitektur, boliger og stedsutvikling

Dr. Mark Hammond er førsteamanuensis ved Manchester School of Architecture. Han er spesielt opptatt av hvordan hjem, nabolag og bymiljøer kan utformes bedre for eldre, med fokus på å redusere ulikheter i boligsituasjon og sikre rettferdighet når det gjelder tilgang til rom og ressurser.

25. april presenterer Dr. Mark Hammond, Deputy Programme Lead ved Manchester School of Architecture eksempler og verktøy for aldersvennlig planlegging med vekt på arkitektur, boliger og stedsutvikling.

 • 25. april 2024
 • 13:00–14:00
 • Digitalt
 • Gjennomført, se opptak og presentasjoner

Opptak

Aldersvennlig planlegging i England (Brightcove)

Opptaket er tilgjengelig til 10. mai. 

Presentasjoner

 

Om webinaret

I samarbeid med Haugesund kommune har vi invitert Dr. Hammond fra Manchester School of Architecture til å dele eksempler og verktøy fra arbeidet med aldersvennlig planlegging i England.

Webinaret innledes med Anne Berit Rafoss fra senteret og Kent Geirmund Dagsland Håkull, plansjef i Haugesund kommune. Kent er også leder for fagstyret plan og miljø i Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og styremedlem i The European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes (ECTP-CEU).

Det er gratis å delta.

Hvem passer dette for?

 • Arkitekter og planleggere i offentlige og private virksomheter
 • Areal og samfunnsplanleggere
 • Fagansvarlige innen bolig, helse og uterom
 • Boligutviklere
 • Alle som jobber med aldersvennlig utvikling
 • Folkehelsekoordinatorer
 • Folkevalgte og medlemmer av råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dr. Mark Hammond

Mann med briller og blomstrete skjorte

Dr. Mark Hammond er førsteamanuensis ved Manchester School of Architecture. Han forsker på hvordan arkitekturen kan tilpasses for å møte behovene til eldre mennesker i byområder. Han er spesielt opptatt av hvordan hjem, nabolag og bymiljøer kan utformes bedre for eldre, med fokus på å redusere ulikheter i boligsituasjon og sikre rettferdighet når det gjelder tilgang til rom og ressurser.

I sin doktorgrad utforsket han hvilken rolle arkitekten har i design av boliger for eldre. Han har nylig jobbet med Greater Manchester Combined Authority og GM Ageing Hub for å utvikle forskningsbaserte politikk og strategier om urban aldring.

Mark er nå hovedforsker på "Co-creating Age-Friendly Social Housing", et treårig designforskningsprogram som undersøker hvordan eldre og sosiale boligtilbydere kan samarbeide om å utvikle innovative bolig- og fellesskapsmodeller.