Arendalsuka 2024: Bidrar du til digitalt utenforskap?

Stadig større deler av samfunnet vår digitaliseres. På Arendalsuka setter vi digital inkludering og digitalt utenforskap på agendaen.

  • 15. august 2024
  • 13:00–13:45
  • Aldringsteltet, Arendal

Digitalt utenforskap er en kompleks utfordring, for hele samfunnet; 
600.000 mennesker er ikke-digitale og hver 5.innbygger er digitalt sårbar. Dette er ikke et problem som dør ut. Det er et utenforskap som i stor grad forsterker et utenforskap som allerede finnes. Og det rammer barn, unge, voksne og eldre. 

Her får du mer innsikt i opplevelsen av digital sårbarhet og konsekvensene av å ikke mestre den digitale hverdagen. 

  • Anders Kunz, Leder i EGGS presenterer systemkartet «Vårt digitale liv» som ble utviklet på oppdrag for Senteret for et aldersvennlig Norge. Kartet synliggjør kompleksiteten og helheten knyttet til digital sårbarhet og digital ekskludering. 
  • Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket kommer for å presentere de viktigste funnene i Forbrukerrådets rapport "Utenforskap i forbrukermarkeder"

Les mer om arrangementet på arendalsuka.no