Om oss

Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv basert på bred innsats og i samarbeid med ulike aktører og samfunnssektorer. Senteret holder til i Ålesund, og er en del av Helsedirektoratet.

Program for et aldersvennlig Norge

Arbeidet for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Arbeidet er forankret i regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn Flere år – flere muligheter og Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet. Nasjonalt program for aldersvennlig Norge er et av fem innsatsområder i reformen Leve hele livet og skal bidra til å konkretisere strategien.

Alle sektorer har virkemidler for å fremme et aldersvennlig samfunn. Arbeidet med aldersvennlig Norge har et bredt nedslagsfelt og arbeider i hovedsak med oppgaver og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten.

Arbeidet med å skape et aldersvennlig Norge støttes av et råd utnevnt av regjeringen. Rådet består av representanter for ulike organisasjoner og virksomheter som har stilt seg bak regjeringens visjon om et aldersvennlig Norge.

Mandat for senteret for et aldersvennlig Norge


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.