Workshop: Verdien av seniorressursen i møte med barn og unge

En eldre mann og en yngre gutt står ved står mot hverandre. Gutten holder en ball.

Bli med å diskuter verdien av, og muligheter for involvering av den frivillige seniorressursen i skolen og i barn og unges fritid. Foto: Centre for ageing better

I samarbeid med Frivillighet Norge inviterer vi til workshop på Arendalsuka der vi vil diskutere utfordringer og mulige løsninger innenfor verdien av seniorressursen i skolen og barn og unges fritid.

  • 15. august 2024
  • 10:00–11:30
  • Aldringsteltet, Arendal

Seniorer sitter på mye kompetanse og mange har lyst å engasjere seg.

I denne workshopen vil vi diskutere utfordringer og mulige løsninger innenfor verdien av seniorressursen i skolen og barn og unges fritid.

  • Senteret for et aldersvennlig Norge innleder med verdien av seniorressursen og generasjonsmøter. 
  • Frivillighet Norge presenterer nye tall fra frivillighetsbarometeret og gir oss innsikt i arbeidet med inkludering av barn og unge gjennom handlingsplan "Alle inkludert" og stortingsmeldingen "Sosial utjevning og mobilitet".
  • Pensjonistforbundet Buskerud viser et praktisk eksempel på hvordan de har lykkes med generasjonsmøter i skolen. 

Bli med å del dine tanker og erfaringer om hvordan vi kan lykkes med å engasjere seniorene i skolen og i fritidsaktiviteter.

Mer informasjon om arrangementet finner du på arendalsuka.no