Webinar: Innbyggerdialog og medvirkning

Flere eldre damer sitter rundt et bord og snakker med hverandre

Hvordan kan du invitere eldre innbyggere til medvirkning og dialog? Og hvordan når du ut med informasjon til denne målgruppen?

  • 24. januar 2024
  • 10:00–12:00
  • Digitalt
  • Gjennomført, se opptak og presentasjoner

Opptak

Presentasjoner

Om webinaret

I dette webinaret får du konkrete eksempler fra kommuner som har tenkt nytt og innovativt for å involvere og nå ut til sine eldre innbyggere. Det blir også eksempler på hvordan du kan få med deg kollegaer i kommunen til medvirkning og dialog om aldersvennlig utvikling. 

Program 

10.00Slik kommuniserer vi med innbyggerne i Gjøvik ved kommunikasjonsrådgiver Karen Aamodt Stampen, Gjøvik kommune
10.15Jakten på en stemme i dialog med Bergens seniorer ved kommunikasjonsrådgivere Nina Johnsen og Endre Hovland, Bergen kommune
10.30Mulighetsrom og felleskap for 65+ i Sola kommune ved rådgiver Sigrun Gaard Steinsøy avdeling innbygger og politiker kontakt, Sola kommune
10.45Planlegge litt-kampanjen ved kommunikasjonsrådgiver Tina Kjensli Dyrseth, Senteret for et aldersvennlig Norge
10.55Pause
11.00Innbyggermedvirkning for et aldersvennlig samfunn ved seniorrådgiver innbyggerdialog Mariann Strandvåg avdeling Innbygger- og samfunnskontakt, Stavanger kommune
11.15MandagsSTOPPEN – en møteplass mellom innbyggere og samfunnsaktører ved frivillig ved Ullern kultursenter Bjørg Duve og koordinator aldersvennlig bydel Mari Bilben, Oslo kommune
11.30Medvirkning i utvikling av byrom i Ålesund ved prosjektleder Linda Fiskerstrand Sperre avdeling prosjekt, miljø og samferdsel, Ålesund kommune
11.45Aldersvennlig samfunn- angår det meg? ved rådgiver Elisabeth Øverland fagstab helse og velferd, Sandes kommune