Utforske idéer og mulige løsninger

Innovasjon krever at man våger å tenke nytt, både våger og tar seg tid til å teste uferdige løsninger og samarbeidsformer.

Utforsk mulige løsninger

Det fine med å involvere bredt, er at man kan samle ulike idéer underveis. I et intervju eller en kafédialog kan det dukke opp idéer, og disse er det viktig å ta vare på til senere. Forhåpentligvis samler dere opp et utvalg av idéer dere kan jobbe videre med.

I tillegg har dere nå lært mye nytt om hva seniorer og frivilligheten trenger. Sammen med et felles målbilde danner dette et godt grunnlag for å tenke nytt. Nå kan dere sette av tid til å tømme hodene for så mange idéer som mulig!

Kjøreregler for idégenerering

Før dere tenker strategisk er det viktig å ha et åpent sinn og tømme hodene. Senere kan dere verifisere, justere og tenke strategisk. Foreløpig skal innstillingen være at ingenting er feil, ingen drømmer er urealistiske!

  • Kvantitet over kvalitet ​
  • Tenk utenfor boksen ​
  • Bygg på hverandres idéer ved å si «Ja, og…» ​
  • Kritikken og realismen kan komme senere.

Vi vet ikke helt hva vi jobber med – har lært i dag at det er greit at vi ikke har alle svarene nå.

Bydel Frogner

Idékort

Her finner dere kort for å dokumentere ulike idéer. Kortene hjelper dere å beskrive idéen, hvilke behov den dekker og tanker om hvordan idéen kan gjennomføres.

Materiale fra idéworkshop i Hol (pdf) Last ned

Start et sted – prioritér noen idéer

Når dere har mange idéer på bordet, kan dere begynne å sortere og prioritere dem. Ofte har flere av idéene noe til felles, og kan samles og formes om til færre idéer. Hvordan vil dere beskrive “gruppene” av idéer? Etter hvert blir dere enige om noen kriterier for hva slags idéer dere vil jobbe videre med. Velg ut noen som fyller disse kriteriene, og beskriv dem mer detaljert.

Matrise for å analysere og prioritere idéer

Her finner dere kort for å dokumentere ulike idéer. Kortene hjelper dere å beskrive idéen, hvilke behov den dekker og tanker om hvordan idéen kan gjennomføres.

Verktøy for å prioritere idéer (ppt) Last ned


Hol kommune inviterte til idéworkshop på Geilo

Her er presentasjonen og materialet som ble brukt i idéworkshopen, til inspirasjon og mulig gjenbruk. I tillegg til dette materialet trenger dere post-it lapper i ulike farger, tusjpenner å skrive med, blanke A3-ark og små klistremerker for å kunne stemme (3 per deltaker)

Presentasjonen for samlingen (ppt) Last ned
Kjøreplan workshop (xls) Last ned
Materiale: print og klipp og bruk på bordene (pdf) Last ned


Historiefortelling for å formidle og teste idéen

Tenk dere at dere skal fortelle om den nye idéen: En seniorsamtale kommunen vil tilby dem som nærmer seg overgangen til pensjon. Dere har noen tanker om hvordan dette ville fungert i praksis, og dere trenger tilbakemelding. Vil idéen gi verdi?

Beskriv tilbudet og opplevelsen av seniorsamtalen som en historie. Historiefortelling («storyboard») er en god metode for å konkretisere og formidle en idé. ​Denne metoden hjelper oss med å vise menneskers opplevelse av idéen, og formidle hvilken verdi som ligger i å realisere den. Deretter kan dere diskutere med seniorer eller andre dette retter seg mot – hva høres bra ut og hva kunne vært annerledes?

Lage en historie for å videreutvikle idéen

Her finner dere en mal for å lage en historie – digitalt eller på papir.​

Verktøy for å lage en historie (pdf) Last ned

Legg en plan for ulike måter å teste idéen på

Idéer som å lage en ny informasjonskanal eller et nytt møtested, er basert på antakelser om at dette vil dekke reelle behov. Før dere hopper til implementering er det alltid lurt å sjekke om denne antakelsen stemmer. Hvordan treffer idéen behovene og ønskene til seniorer og relevante aktører? Gir det verdi til menneskene som er involvert? Hva hører dere når dere tester idéen, og hva kunne vært bedre eller annerledes? Basert på denne læringen kan dere justere, og kanskje teste igjen, før dere realiserer idéen.

Planlegge hvordan idéen skal testes

Her er en fremgangsmåte for hvordan dere kan teste ut hvordan idéen treffer behovene og ønskene til målgruppen.

Verktøy for å planlegge testing (ppt) Last ned

Ål og Vefsn kommuner har testet sine idéer


Les mer

Definere målet

Forankre og implementere