Utforske illustrasjon

Utforske behov og muligheter

Hvilke behov og ønsker har seniorene selv, eller andre innbyggere og aktører? Hvilke mulighetsrom ser dere og hvordan kan dere komme frem til varige løsninger med utgangspunkt i lokale behov og fremtidige muligheter?

Få innsikt – kartlegge behov

Å skaffe seg innsikt og kartlegge behov kan gjøres på flere måter, blant annet intervju, kafédialog og observasjon.

Analysere innsikt

Etter samtaler med seniorer og andre må innsikten bearbeides og sorteres. Hva har dere lært om behovene deres?

Definere målet

Beskriv et fremtidig lokalmiljø med engasjerte seniorer.

Utforske og prøve ut

Ikke hopp rett til anskaffelse eller implementering – vær tålmodig, test uferdige løsninger og vær åpen for endringer!

Å få innsikt handler om å få en grundig forståelse, og det å se sammenhenger man ikke har sett før. Derfor er viktig å snakke med seniorene selv – hvordan ønsker de å delta og bidra? Det er flere måter å få seniorene i tale på for å lytte til og lære av deres synspunkter. Det er også lurt å snakke med folk med ulike perspektiv og behov, og gjerne invitere ulike folk og aktører til felles møter. Ideer og muligheter bør testes ut så enkelt som mulig, for å se om de møter behov og ønsker på riktig måte, eller bør justeres før de realiseres.

Vi fikk så mye mer ut av å snakke med folk enn å sende ut en spørreundersøkelse. Alle de små tilleggstingene folk sier, som er så viktige. Og så var det en aha-opplevelse hvor mye folk satte pris på å bli snakket med!

Alta kommune

Se Alta kommune fortelle om sine erfaringer med å gå ut og prate med folk

Opptak fra delingskonferansen 15. februar 2022.

Lær av positive avvik

I lokalmiljøet finnes det mest sannsynlig mange aktive seniorer som deltar i ulike aktiviteter. Hva kan dere lære om deres motivasjon og hva er suksessfaktorer for aktivitetene som allerede finnes? Dere kan også se etter det vi kaller et positivt avvik: en aktivitet som er vellykket der andre aktiviteter ikke fungerer, selv om forutsetningene er like. Det er mye læring i å se nøye på de positive erfaringene som overrasker.