En illustrasjon av et landskap med bysentrum, vei, en buss og flere mennesker som driver med ulike aktiviteter

Forankre og implementere

Hvordan jobbe strategisk og systematisk over tid med å iverksette endringer? Hvordan få andre til å forstå hvorfor endringen gir verdi, og hvordan de kan bidra og delta?

Hvilken verdi vil dere skape?

Definér hvilken verdi dere ønsker å skape og hvordan dere kan måle effekten av endringene.

Definere kommunens rolle

Skal kommunen være en initiativtaker, tjenesteyter eller koordinator? Bli bevisst hvilken rolle dere ønsker å ta.

Planlegge frem i tid

Definere hvilke aktiviteter og ressurser som kreves for å realisere ønskede verdier over tid.

For å realisere endringer, må de forankres hos beslutningstakere og andre som berøres. Det er lurt å involvere beslutningstakere og aktører kontinuerlig gjennom hele arbeidet. Men det er aldri for sent å begynne!

Det er ikke alltid lett å se hvordan en endring, noe nytt dere skal gjøre for seniorene, påvirker de nærmeste omgivelsene rundt dere. Det som oppleves som veldig lurt for dere, kan bli utfordret når dere søker aksept eller støtte for å gjenommføre.​

Så hvordan forankre arbeidet og formidle løsningsforslagene? ​
I alle endringer finnes det ofte tre interessentgrupper:

  • De om støtter tiltaket og er heia-folk.
  • De som er ambivalendte eller likegyldige, og ikke opplever at det angår dem.
  • De som kritiserer og har innsigelser på prosess eller løsning, eller egne ideer de mener er bedre.

For å lykkes er det svært viktig å forholde seg til alle, inkludert de som er ambivalente og kritikere​. Det er kanskje lettest å kun bruke støtten fra heia-gjengen, men det har en mye større effekt å jobbe sammen med kritikerne og kanskje få dem med på laget. Det krever ydmykhet, at man lytter og er åpen for andres meninger uten å forsvare konseptet, at man har tro på at andre kan bidra til forbedringer, og er villig til å gjøre justeringer. 

Ved å involvere andre når dere skal identifisere hvilken verdi endringen gir, definere kommunens rolle og lage veikart for implementering det neste året, åpner dere for muligheten til å påvirke og endre. Det gir folk eierskap og skaper engasjement.​