Analysere innsikt

Her finner dere en fremgangsmåte og gode råd for å analysere alt materialet fra innsikten, og identifisere hovedfunn.

Hva har dere egentlig lært?

Dere har kanskje snakket med syv seniorer og tre organisasjoner, eller samlet flere aktører og innbyggere til en kafédialog. Dere har hørt og diskutert mye, og sitter igjen med mange inntrykk og notater. Hva er egentlig de viktigste oppdagelsene dere har gjort? Sett av tid til å samle innsikten. Se etter mønstre og sammenhenger for å trekke ut essensen, eller hovedfunn.

Et hovedfunn er en oppdagelse av noe – en dypere eller ny forståelse av hva som er utfordringene og mulighetene, og rotårsakene som ligger bak. Hva er den viktigste motivasjonen til at seniorene engasjerer seg? Når lykkes vi, og hva fungerer ikke?

Analysere innsikt og identifisere hovedfunn

Her er en fremgangsmåte for å analysere og finne essensen i innsikten, og formulere hovedfunn.

Verktøy for å analysere innsikt og identifisere hovedfunn (ppt) Last ned


Les mer

Få innsikt – kartlegg behov

Definere målet