Organisere illustrasjon

Organisere arbeidet og forstå tematikken

Hvorfor ønsker dere at seniorer skal engasjere seg og delta aktivt? Hvordan skal dere utforske behovene, og hvem bør være med i arbeidet?

Rigge arbeidet

Hvordan og hvorfor vil dere gjennomføre arbeidet? Hvem bør delta og hvilke holdninger har dere til tematikken?

Involvere flere

Hvem i og rundt lokalmiljøet bør involveres i arbeidet, slik at dere kan skape endring sammen?

Å organisere arbeidet innebærer både å etablere en gruppe personer til å jobbe sammen om temaet, å planlegge aktiviteter fremover, og å ha et bevisst forhold til hvem som bør involveres underveis i arbeidet og på hvilken måte. Kommunen sitter verken med hele problemet eller hele løsningen alene. Ved å involvere og samarbeide med flere, kan vi se nye løsninger på komplekse utfordringer, og sammen skape bærekraftige løsninger.

Snakk sammen i prosjektgruppen om hvorfor dere har lyst til å få til dette arbeidet. Det er lettere å jobbe sammen dersom dere har blitt enige om hva som er målet med engasjerte og aktive seniorer for dere.

Skape felles forståelse av tematikken

Bruk også litt tid på å snakke om hva begrepene innenfor dette arbeidet betyr for dere, slik at dere får en felles forståelse for dem. Hvilke (ubevisste eller bevisste) holdninger og forventninger har den enkelte og dere som gruppe til tematikken, og hvilke begreper vil dere bruke? Hva betyr “engasjere” og “senior” for dere?