Partnerskap

Norge står ovenfor store demografiske endringer. Vi blir flere eldre og vi lever lenger. For å møte endringene og skape bærekraftige velferdstilbud må vi tenke og jobbe annerledes. En aldersvennlig samfunnsutvikling forutsetter en tversektoriell tilnærming der myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet må samarbeide.

Derfor har vi etablert en partnerskapsordning som skal skape synergier mellom ulike sektorer og bransjer. Målet er å bidra til økt kunnskap om de endringene, utfordringene og mulighetene vi står ovenfor. 

Sammen med våre partnere skal vi bidra til at vi lykkes med å skape et aldersvennlig og bærekraftig Norge.

Hvem er våre partnere?

Det trengs nye og sterke partnerskap hvis vi skal lykkes med å skape mer aldersvennlige samfunn. Det er mulig å samarbeide med senteret på to ulike nivå – som strategisk partner og som samarbeidspartner.

Hvorfor samarbeide med oss?

Det er viktig for oss at de som velger å jobbe sammen med oss opplever at samarbeidet gir verdi. Arbeidet for et aldersvennlig Norge er en selvfølgelig del av arbeidet med en bærekraftig utvikling. Skal vi nå målene om et bærekraftig samfunn må arbeidet starte nå.

Prosjekt på tvers av sektorer

Med partnerskapsordningen skal vi legge til rette for samarbeid og kunnskapsdeling gjennom prosjekt og felles aktiviteter.

Aldersvennlig er ikke én sektor eller én bransje. Skal vi lykkes med å tilpasse samfunnet vårt den demografiske utviklingen vi står ovenfor, må vi arbeide tverrfaglig og i alle sektorer.