Hvorfor bli partner?

Vi ønsker å bidra til at våre partnere skal tilegne seg økt kunnskap om de ulike fordelene, utfordringene og mulighetene som et aldersvennlig samfunn representerer.

Dette betyr at:

  • deres organisasjon vil få nye og flere relevante relasjoner gjennom ulike aktiviteter, samlinger og prosjekt.
  • dere blir invitert til våre arrangement; webinar, seminarer og konferanser med ulike tema innenfor arbeidet med å skape et aldersvennlig og bærekraftig Norge.
  • vi er positive til å delta på deres aktiviteter og samlinger – partnerskapet går begge veier.
  • vi vil jobbe aktivt for å synliggjøre dere og den kompetansen dere representerer. Dette vil vi gjøre på ulike arenaer og gjennom forskjellige kommunikasjonskanaler. 

Våre partnere blir en del av noe større. Kall dem gjerne trendsettere som tar ansvar for velferdssamfunnet og Norge i sin helhet.

Nina B. Myklebust

Seniorrådgiver

Telefon: +47 906 97 101