Tverrsektorielle prosjekt

Som strategisk partner deltar man i en tverrsektoriell prosjektgruppe, som i en gitt periode skal jobbe sammen for å bidra til å løse en utfordring eller synliggjøre en mulighet innen aldersvennligtematikken.

Bærekraft er langt mer enn klima og miljø. Skal vi lykkes med å nå målene lokalt, regionalt og nasjonalt, må vi ha med oss alle de tre dimensjonene. Spesielt relevant innen aldersvennligtematikken finner vi de økonomiske og sosiale forholdene.

Partnerskapsordningen og prosjektene er tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål med det formål å skape et mer aldersvennlig samfunn.

Bærekraftsmål 3, 8, 9, 10, 11 og 17 er spesielt relevant for vårt arbeid.

Arbeidet i prosjektgruppene

Prosjektgruppene settes sammen av 3-5 organisasjoner fra ulike sektorer og bransjer. Sammen skal vi løse en oppgaver som bidrar til utviklingen av et aldersvennlig Norge.

Prosjektarbeidet finansierer seg selv, og ledes/koordineres av senteret. Det vil også hentes inn eksterne ressurser dersom prosjektet har behov for det.

Hva skjer med resultatene?

Det er partnerne som sammen setter målsetninger og fordeler roller i de ulike prosjektene. Innsikten og resultatene fra arbeidet blir gjort tilgengelig slik at flest mulig kan jobbe mot samme mål.

Partnerprosjekt

Under finner du en oversikt over ferdigstilte partnerprosjekt. 

Sammen for digital inkludering

Norwegian smart care cluster, IKT Norge og Livsglede for eldre jobbet sammen om temaet digital inkludering. Resultatet ble konferansen Sammen for digital inkludering - en møteplass for kommunesektoren og teknologibransjen. 

Morgendagens arbeidsstokk

UN Global Compact, KPMG, Atea, Møre og Romsdal fylkeskommune og SESAM ved Universitetet i Sørøst Norge jobbet sammen om temaet aldersvennlige virksomheter. Resultatet ble bevisstgjøringskampanjen "Morgendagens arbeidsstokk".