Webinar: Hvordan tilrettelegge for aldersvennlige uteområder og møteplasser i vinterhalvåret?

Mann sitter på en benk på toppen av et fjell en sein ettermiddag og ser utover en snødekt by.

Foto: Unsplash

Etter en serie på tre webinar om aldersvennlige og universelt utformende uteområder og møteplasser, får du i dette webinaret høre litt om hvordan det har gått med flere av prosjektene.

  • 15. november 2023
  • 10:00–12:00
  • Digitalt
  • Gjennomført, se opptak og presentasjoner

Opptak

https://bcove.video/47BSOjE (Brightcove)

 

Presentasjoner

Om webinaret

Her løftes det også frem utfordringer og muligheter for aktiviteter i vinterhalvåret, og du får høre hvordan innbyggerne opplever møteplassene og uteområdene i sin hverdag. 

Program

10.00Videreutvikling, vinterhalvåret og bruken av uteområder/møteplasser.
Vi hører fra:
Oslo kommune
Hol kommune
Malvik kommune
Gjerdrum kommune
Askøy kommune
Lillestrøm kommune
11.00Pause
11.10Halden kommune deler erfaringer fra innbyggeres bruk av deres uteområder
11.25

Kartlegging av eldres utfordringer ved bruk av uteområder i vinterhalvåret ved Ageing in the arctic 

Basert på eldres egne stemmer og opplevelser, ser prosjektet Ageing in the arctic på hvordan man best kan utvikle aldersvennlige byer og lokalsamfunn på vinterstid. Vi får presentert en spennende innsiktsrapport med utgangspunkt i Bodø. 
Les mer om prosjektet.

11.45Uteaktiviteter for alle hele året ved Alta kommune
12.00Slutt