Frokostseminar: Hvordan kan seniorpolitikk bidra til at flere kommunalt ansatte arbeider lenger?

Kommunesektoren trenger erfarne folk. Hva skal til for at flere jobber lenger? Foto: Centre for ageing Better

Senteret for et aldersvennlig Norge og Senter for seniorpolitikk inviterer til seminar om seniorressursen i kommunal sektor.

  • 16. november 2023
  • 08:30–10:30
  • Hjerterommet Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, 0483 Oslo​ / Digitalt
  • Gjennomført, se presentasjoner

Presentasjoner

Om seminaret

I tillegg til frokost blir det servert ferske tall fra Seniorpolitisk barometer, samt gode eksempler og tips til hva kommunesektoren kan gjøre for å beholde seniorene lenger.

Målgruppen for seminaret er kommunal sektor, herunder kommuneansatte som jobber arbeidsgiver politisk (HR, ledelse, tillitsvalgte), NAV og andre interessenter​ innen sektoren. 

Program

08.30Frokostservering
09.00

Velkommen ved Kari Østerud, direktør Senter for seniorpolitikk. 

Kari gir oss ferske tall fra årets seniorpolitiske barometer.

09.10Kommunesektoren trenger erfarne folk. Hva skal til for at flere jobber lenger? ved Roger Moen, fagsjef Senter for seniorpolitikk 
09.40Seniorer i arbeidslivet – kommunen som arbeidsgiver ved Kristin Måntrøen Lorentzen, seniorrådgiver KS Innlandet
10.00Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg ved Toril Norgren Håkonsen, virksomhetsleder for heldøgn omsorg i Asker kommune

Asker jobber med innføring av Tørn, opprettelse av sykepleierteam og pilotering av nye arbeidstidsordninger og heltidskultur i heldøgnsomsorgstjenester.
Toril forteller om erfaringer og resultater så langt
10.20Avslutning ved Wenche Halsen, leder Senteret for et aldersvennlig Norge
10.30Slutt