Eldrerådskurset 2024

Eldrerådskurset er et gratis tilbud til alle landets kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Kurset legger vekt på hvordan eldrerådene kan bidra og medvirke i utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn, og samtidig gjøre de trygge i rollen som eldreråd. 

  • 31. januar–7. mai 2024
  • Gjennomført

Eldrerådskurset består av to moduler som alle som deltar på kurset skal gjennomføre. Det er en digital modul som skal gjennomføres først. Deretter deltar du på en fysisk samling som er modul to. Alt skal gjennomføres i løpet av første halvår 2024.

For at alle medlemmene i Eldrerådet og sekretariatsressursene i kommunen skal ha et felles utgangspunkt, anbefaler vi at dere deltar samla på både den fysiske og digitale modulen. Det vil gi best nytteverdi i arbeidet.

Digital modul

Den digitale modulen blir gjennomført i egen regi i det lokale eldrerådet basert på digitalt tilsendt undervisningsmateriale. Kommuner og fylkeskommuner som er påmeldt vil få tilsendt en lenke og veiledning for gjennomføring i god tid før den fysiske samlingen. 

I denne delen av kurset løftes betydningen av eldrerådene og deres samfunnsoppdrag gjennom de fire temaene:

  • Hva er utfordringene i vår kommune?
  • Hvem gjør hva i offentlig forvaltning?
  • Hvordan kan vi påvirke?
  • Hvordan jobber vi praktisk i eldrerådet?

Lenke til den digitale modulen sendes nå fortløpende ut og innen 5 virkedager til alle som har meldt seg på. Ta en titt i søppelposten, dersom du savner lenken. Finner du den ikke der, ta kontakt med Olav Sæbø. Hans kontaktinformasjon finner du litt lengre ned på siden.

Fysiske samlinger

De fysiske heldagssamlingene foregår fylkesvis. Her får deltakerne anledning til å utveksle erfaringer og ideér, reflektere og diskutere sammen med andre. Ikke minst bygge nettverk på tvers av kommunegrenser. 

De overordnede postene på programmet er: 

  • Aldersvennlighet på agendaen
  • Hvordan kan eldrerådene bidra til en aldersvennlig utvikling i sin kommune?
  • Medvirkning, representasjon og synlighet

Her finner du en fyldigere beskrivelse av de ulike delene av programmet.

Datoer for de fysiske samlingene

Merk at det er et begrenset antall plasser. 

Region

Dato 2024

Kurssted

Innlandet

31. januar

Scandic Lillehammer Hotel (fullt)

Innlandet1. februarScandic Lillehammer Hotel (fullt)

Østfold

6. februar

Quality Hotel Fredrikstad (fullt)

Vestfold

8. februar

Quality Hotel Tønsberg (fullt)

Oslo og Akershus

13. februar

Scandic Vulkan, Oslo (fullt)

Oslo og Akershus14. februarScandic Vulkan, Oslo (fullt)

Buskerud

5. mars

Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen

Telemark

7. mars

Comfort Hotel Porsgrunn

Agder

12. mars

Scandic Kristiansand Bystranda (fullt)

Rogaland

14. mars

Scandic Stavanger Forus

Vestland

19. mars

Scandic Bergen City (fullt)

Vestland21. marsScandic Sunnfjord Hotel, Førde

Møre og Romsdal

4. april

Scandic Parken Ålesund (fullt)

Trøndelag

9. april

Scandic Lerkendal Hotel (fullt)

Nordland

16. april

Scandic Bodø (fullt)

Nordland19. aprilHotel Scandic Sortland

Finnmark

23. april

Scandic Hotel Alta

Troms

25. april

Scandic Ishavshotel, Tromsø

Gardermoen7. mai

Raddison Blu Airport Hotel 

Påmelding

Påmeldingslenke er send til postmottak i alle kommuner og fylkeskommuner. Dersom det er bestemt at eldrerådet skal delta, må kontaktperson/sekretariat for eldrerådet videresende påmeldingslenken til medlemmene i rådet, slik at hvert enkelt medlem får meldt seg på. 

Har ikke ditt eldreråd fått invitasjon? Kontakt kontaktperson/sekretariat i din kommune/fylkeskommune. 

Har du spørsmål om kurset? Ta kontakt med Olav Sæbø. 

Olav Sæbø

Rådgiver

Telefon: +47 996 06 624


Eldrerådskurset

Utviklinga og gjennomføringa av Eldrerådskurset skjer på oppdrag frå Regjeringa, med ønskje om å styrkje medverknad og reell innflytelse for eldre innbyggjarar overfor kommunestyret i saker som omhandlar dei eldre.

Alle eldreråd i landet vil få tilbod om å ta kurset. Tilbodet vil vi leggje stor vekt på korleis eldreråda kan bidra og medverke i utviklinga av aldersvennlege lokalsamfunn. Samstundes vil det gje dei ein god introduksjon til rolla dei har og kan ta som eldreråd.