Bo trygt hjemme

Postet: 16.06.23 (oppdatert 20.06.23)
Statsministeren står foran en talestol med demenskoret sittende på scenen ved siden av
Foto: SMK

− Legg eldrebølgen død! var et av budskapene da statsminister Jonas Gahr Støre presenterte regjeringens nye eldrereform "Fellesskap og meistring – bu trygt heime". Reformen skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn, at flere eldre kan leve aktive liv lenger og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol var også med under fremleggelsen  fredag 16. juni.  

– Alle eldre i Norge skal ha en trygg og god alderdom. Vi kommer til å få en kraftig vekst i antall eldre. Denne eldrereformen strekker seg fra hverdagslivet og lokalsamfunnet via boliger og hjemmetjenester til samhandling med sykehusene, forklarte Gahr Støre innledningsvis.

Reformen har fire satsingsområder:  

  • Levende lokalsamfunn som ivaretar aktivitet og fellesskap
  • Tilpassede botilbud, og mulighet for å bo trygt i eget hjem lenger
  • Kompetente medarbeidere
  • Trygghet for brukere og støtte til pårørende

Program for et aldersvennlig 2030

I reformen blir det presentert en rekke tiltak, og regjeringen trekker frem Program for et aldersvennlig Norge i 2030 blant de tre viktigste.

Program for et aldersvennlig Norge i 2030 ligger inn under satsingsområdet Levende lokalsamfunn, og skal skape flere sosiale møteplasser, aldersvennlig transport, aldersvennlig frivillighet og planlegging for en bedre alderdom.

Bolig, møteplasser og aldersvennlig transport

Tidligere i år sendte Rådet for et aldersvennlig Norge en rapport til Helse- og omsorgsministeren, med temaer de mener er avgjørende i arbeidet med å skape et aldersvennlig Norge. Her pekte de blant annet på boliger som vi kan bli eldre i, møteplasser og aktiviteter og transport.

– Det er gledelig å se at mye av det rådet har jobbet med og spilt inn, er med i meldingen, sier Berit Brørby, leder i Rådet for et aldersvennlig Norge.

Mye godt arbeid i kommunene 

– Den nye satsinga vil bygge videre på og styrke alt det gode arbeidet kommunene allerede er i gang med i arbeidet med et aldersvennlig Norge og Leve heile livet-reformen, sier Wenche Halsen, leder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

– Senteret vil sammen med Helsedirektoratet bidra til en mest mulig sømløs overgang ved å ha fullt trykk på det pågående arbeidet gjennom hele 2023, understreker hun.