Digital inkludering - ikke digitalt utenforskap

Postet: 08.02.24 (oppdatert 08.02.24)
Karianne står på en scene i grønn dress og presenterer
− Vi er helt avhengig av å tenke nytt. Og nødt til å bruke teknologi og digitale løsninger der det trengs, og folk der vi virkelig må bruke folkene i årene fremover, understreket digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, på konferansen.

Konferansen "Sammen for digital inkludering" er den nye møteplassen for kommunesektoren og teknologibransjen. Den markerte et viktig skritt mot å forstå og adressere betydningen av å kunne ta del i den digitale hverdagen, og at samarbeid mellom ulike aktører er sentralt.

Med utgangspunkt i at våre digitale liv i stor grad styres av svært ulike aktører, var dagens program satt sammen for å synliggjøre hvordan ulike tiltak og virkemidler henger sammen. Hvordan hver enkelt aktør, på ulike steder i samfunnet har mulighet til å påvirke og bidra til at flere deltar i den digitale hverdagen.

− Selv om vi jobber for et mer aldersvennlig Norge, er vi opptatt av digital inkludering for alle, kunne senterets leder, Wenche Halsen fortelle da hun åpnet konferansen. Målet må uansett være å sikre en digital verden for alle uansett alder, utdannelse, bakgrunn og økonomi. Dette krever noe av den enkelte aktør i vår digitale hverdag.

1 av 5 er digitalt sårbare

Konferansier Anders Kunz, ledet deltagerne gjennom et variert program som ga innsikt i både utfordringer og muligheter som den komplekse, digitale samfunnsfloken representerer.

Med over 600.000 mennesker i Norge som ikke er digitale og 1 av 5 innbyggere som kan være digitalt sårbare, er regjeringen tydelig på at noe må gjøres. Og gjennom strategien og handlingsplanen har de tatt grep.

Tre stykker sitter i en sofa og på en stol på scena og snakker sammen
Konferansier, Anders Kunz i sofasamtale med Tine Jensen, adm.dir Google Norge og teknologientusiast Agnete Tjærandsen.

Digitalisering er et verktøy for oss

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung var dagens første innleder. Hun viste til at vi nå går inn i en tid med ressursknapphet på flere områder. Digitalisering og teknologiske løsninger vil kunne hjelpe oss i møte med noe av denne knappheten, både når det gjelder penger, mennesker og naturressurser.

− Vi er helt avhengig av å tenke nytt. Og nødt til å bruke teknologi og digitale løsninger der det trengs, og folk der vi virkelig må bruke folkene i årene fremover, understreket Tung.

Hun viste videre til at det fremdeles er for mange som ikke henger med i det digitale. Vi må derfor tilrettelegge for at enda flere kan være med digitalt. Hvis ikke bidrar vi til utenforskap. 

− For er det en ting vi vet, folkens. Så er det at det kommer ikke til å bli mindre teknologi i årene fremover. Det kommer til å bli mer. 

Opptak av de faglige innleggene kan du se her.

Vi har alle en rolle i den digitale hverdagen

På konferansens møtetorg, var alt lagt til rette for gode samtaler mellom utstillere og deltagere. Etter en kort introduksjon av de ulike utstillerne, summet det godt både på stands og mellom deltagerne i salen.  

− Jeg håper og tror mange av utstillerne benyttet sjansen til å tilegne seg innsikt i reelle ønsker og behov som finnes ute blant landets kommuner. Og enda mer gledelig, er det det at mange av utstillerne kunne fortelle at de hadde knyttet nye og veldig relevante relasjoner, sier Nina Myklebust, prosjektleder for konferansen.

Flere mennesker sitter og står rundt ulike stands og snakker med hverandre

Samarbeid på tvers må til

Skal vi lykkes med å finne de virkelig gode løsningene, krever det samhandling og samskaping. På tvers av sektorer og med tilstrekkelig brukermedvirkning. Konferansen springer også ut av et partnersamarbeid mellom Senteret for et aldersvennlig Norge, IKT-Norge, Livsglede for Eldre og Norwegian Smart Care Cluster.

− Arrangørgruppen har gjennom planleggingsfasen vært opptatt av at denne konferansen ikke bare skulle gi deltagerne faglig innsikt fra scenen, men at den også skulle involvere deltagerne og skape bevissthet knyttet til at vi alle spiller en viktig rolle i den digitale hverdagen, forteller Nina.

Sammen for digital inkludering_060224 (8).jpg
Nina Myklebust i Senteret for et aldersvennlig Norge og prosjektleder for konferansen. 

Verktøy for digital inkludering

For å bidra til gode diskusjoner om reelle barrierer og utfordringer, fikk både utstillere og deltakere en liten samhandlingsoppgave. Oppgaven var basert på innsikten som Senteret for et aldersvennlig Norge her hentet inn i utviklingen av systemkartet "Vårt digitale liv". For de som ønsker å dykke enda mer inn i dette kartet, og benytte verktøyene vi har fått utviklet i samarbeid med Eggs, kan de finne det her: Vårt digitale liv.