Vårt digitale liv

600.000 mennesker i Norge er ikke-digitale og 1 av 5 innbyggere kan være digitalt sårbare. Hvem kan gjøre noe med det? Og hvordan? På denne siden har vi samlet tall og fakta, samt enkle verktøy som kan brukes i arbeidet med digital inkludering.

Digitalt utenforskap er en kompleks utfordring, for hele samfunnet. Både offentlige og kommersielle tjenester digitaliseres, og vi risikerer å holde de som ikke mestrer det digitale utenfor samfunnet. Dette er ikke et problem som dør ut. Det er et utenforskap som i stor grad forsterker et utenforskap som allerede finnes. Og det rammer barn, unge, voksne og eldre.

Utfordringen er enorm, og ansvaret er fragmentert. 

Systemkart 

Hele kartet_Vårt digitale liv.png

I samarbeid med EGGS design har vi laget et kart som visualiserer opplevelsen av å være digitalt sårbar, og de utallige premissleverandørene som kan sikre at mennesker ikke ekskluderes digitalt.

Formålet med kartet er å kommunisere kompleksiteten og vise helheten knyttet til digital sårbarhet og digital ekskludering.

Kartet er et aktørkart ment for de som er med på å digitalisere. Som premissleverandør skal du kunne se deg selv i den store sammenhengen og forhåpentligvis se hvordan du kan bidra for å ikke ekskludere noen.

I sentrum av kartet står innbyggerne og beskrivelsen av hvordan det oppleves å være digitalt sårbar, hvordan det kan løses og hva resultatet av de ulike løsningene er.

Ønsket og håpet er at kartet hjelper aktørene å forstå kompleksiteten og alvoret av denne samfunnsfloken, og tenke nytt på hvordan vi kan ta jobbe med floken og sikre at alle blir inkludert.

Her kan du se hele kartet

Verktøykasse for å jobbe med digital
inkludering

Skjermbilde av en side i verktøykassa som viser et skjema som skal fylles ut.

Verktøykassen for digital inkludering kan brukes som et underlag til en workshop eller et arbeidsmøte om digital inkludering. Verktøyet hjelper deg til å få kjapp oversikt over hvor det er forbedringsmuligheter i deres løsninger eller produkter.

Verktøykassa består av tre deler: 

1. Bakgrunn og informasjon om digital sårbarhet

Hva er de største barrierene? Og hvor mange innbyggere er påvirket av digital ekskludering? Tall og fakta om digital sårbarhet. 

2. Personas

Hvordan kan digital sårbarhet oppleves? Her møter du fem fiktive innbyggere (personas) som av ulike årsaker er digitalt sårbare. 

3. Brukerreise

Hvordan oppleves tjenesten din? Her kan du kartlegge hvordan brukerne dine opplever tjenesten din over tid og på tvers av kanaler. 

Her kan du laste ned verktøykassa (pdf)