Hva skal til for å lykkes?

Seniorer vil bidra med sin kunnskap og erfaring. Hvordan lykkes med å engasjere seniorene i lokalmiljøet, og skape løsninger med mennesker, ikke for dem?

Ta utgangspunkt i seniorenes behov

Når man skal utvikle noe nytt, er det fort gjort å ta utgangspunkt i antakelser om andres behov, eller egne (kommunens) behov. Men det aller viktigste for å lykkes, er å starte med hva seniorene trenger.

For å finne ut hvordan seniorene vil og kan bidra må man snakke med dem og finne ut hvordan de ser for seg en aktiv pensjonisttilværelse, heller enn å ha utgangspunktet “vi trenger noen 2 timer hver tirsdag kveld, hvordan skal vi rekruttere”. Ved å ta utgangspunkt i reelle menneskelige behov og seniorenes egen motivasjon kan man lage mer treffsikre løsninger som er bærekraftige og øker seniorenes engasjement i lokalmiljøet.

Vær ydmyk og nysgjerrig

Å være nysgjerrig på andres meninger og idéer, og være ydmyk for at andre kan mene noe annet enn deg selv, er viktige egenskaper når man skal utforske og utvikle.

Vi har blitt minnet på viktigheten av å være ydmyk. Det har vært et gjennomgangstema flere ganger hos oss. (…) Vi kunne ha funnet på å lage noe selv, på kontoret, men har blitt minnet på hvor viktig det er å lytte til folket, være ydmyk for andres innspill og behov. 

Midtre Gauldal kommune

Vi må hele tiden ha i bakhodet at det er avgjørende å fange seniorenes egen motivasjon og engasjement for en sak eller noe de vil bidra med. Hva er de egentlige behovene og motivasjonene til seniorene? Hvordan passer det sammen med kommunens eller andre aktørers eventuelle motivasjoner for å engasjere seniorene?

For å kunne se ting fra andre ståsteder enn vårt eget, må vi lytte aktivt og være nysgjerrige på deres perspektiv.  Lytt for å forstå den andre – ikke for å bekrefte din egen mening. Ofte tror vi at vi vet hva andre skal si, men det kan vi jo ikke vite. Lytt med hele deg. Ta inn den andre, og bruk dine empatiske evner.

Å virkelig lytte innebærer ikke bare å høre, men også å se på den andre. Er du oppmerksom på kroppsspråket og stemmebruken når du snakker med andre? Prøver du å forstå den andres ståsted?

Vær endringsvillig

Å ta til seg forslag og se nye muligheter krever en genuin vilje til endring. Vi må ønske å lytte og ta imot spissede utsagn, til og med provokasjoner eller radikale forslag. Lytt og vurder, heller enn å bli satt ut av nye tanker. Sett pris på initiativ som kommer utenfra kommunen som organisasjon og ta dem på alvor.

Ved å anerkjenne at vi ikke har alle svarene selv, men aktivt leter etter andre innfallsvinkler, sikrer vi at vi treffer de riktige behovene. Dette gir eierskap til arbeidet også utenfor arbeidsgruppen, og skaper et godt grunnlag for videre samarbeid med ulike aktører og innbyggere i lokalmiljøet. Alle har noe å bidra med, tenk på hvordan dere kan gi flere muligheten til å bidra.

Stå i usikkerheten

For å finne nye måter å engasjere seniorene i lokalmiljøet på er det viktig å ha en åpen tilnærming. Det krever tålmodighet og mot til å stå i usikkerheten som oppstår underveis. Vi mennesker er løsningsorienterte og vil naturlig gå raskt til løsning eller tiltak. Men det er viktig å ikke hoppe til beslutninger eller igangsette de første idéene vi tenker på. Ved å ta oss tid til å dykke ned i problemstillingen og forstå behov, og utforske mange mulige løsninger, kan vi være mer treffsikre når vi først tar et valg og tester noe ut i praksis.

Prøv ut uferdige løsninger – aksepter at vi prøver, feiler og lærer

Test noe som ikke er gjennomarbeidet, test en tanke eller en konkret løsning. Ikke gå rett fra første idé til å anskaffe noe eller sette i gang store endringer. Prøv ut enkle løsninger i det små, og lær av det. Å komme frem til en god og treffsikker løsning krever at vi våger å lære av det som blir slik vi har tenkt, og av situasjoner vi ikke lykkes i. Når noe ikke går slik dere ønsket – reflekter, evaluer og juster.


Vi vet ikke helt hva vi jobber med – har lært i dag at det er greit at vi ikke har alle svarene nå.

Bydel Frogner

Går fra en total forvirring, men nå begynner vi å skimte et mål.

Hol kommune