Ressurser

På denne siden finner du veiledere, dokumenter, referater, rapporter, videoer og annet materiell som er relevant for arbeidet med et aldersvennlig Norge.

Veileder og håndbok

Veileder for eldreråd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en ressursside og veileder for eldrerådene. Les mer på departementets nettsider her.

Last ned Veileder for eldreråd (pdf)

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har utviklet en håndbok for aldersvennlig stedsutvikling. Mer informasjon om håndboken finner du her.

Last ned Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling (pdf)

Veileder for medvirkning i planlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en veileder for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven. Les mer på departementets sider her.

Last ned Veileder for medvirkning i planlegging (pdf)

Presentasjon av Aldersvennlig Norge

For informative formål har vi laget en plakat/folder som presenterer oppgavene i Nasjonalt program for aldersvennlig Norge. Last den ned under.

Video

Senteret for et aldersvennlig Norges videoer finner du på vår Youtube-kanal.

Styringsdokumenter

Flere år – flere muligheter (2016)

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Les mer om strategien på Regjeringen.no.

Last ned strategien Flere år – flere muligheter (pdf)

Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre (2017–2018)

Regjeringens kvalitetsreform for eldre. Les mer om reformen Leve hele livetRegjeringen.no.

Last ned reformen Leve hele livet (pdf)

Mandat: Rådet for et aldersvennlig Norge (2019–2021)

Les mer om rådet for et aldersvennlig Norge på Regjeringen.no.

Last ned mandatet for Rådet for et aldersvennlig Norge (Word-dokument)

Møtereferat: Rådet for et aldersvennlig Norge

Under publiseres møtereferater fra Rådet for et aldersvennlig Norges møtevirksomhet.

Publisering av rådets møtereferater startet i 2020.

Internasjonalt

Under følger nyttige lenker tilknyttet det internasjonale arbeidet med aldersvennlige byer og kommuner.

Verdens helseorganisasjons temaside for arbeidet med aldersvennlig verden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

I nyhetsbrevet vil i gi oppdatering på arbeidet ved senteret og rådets engasjement.  

Følg vårt arbeid på Facebook