Ressurser

På denne siden finner du veiledere, dokumenter, referater, rapporter, videoer og annet materiell som er relevant for arbeidet med et aldersvennlig Norge.

Veileder og håndbok

Håndbok i aldersvennlig lokalsamfunn

KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn som tar for seg innsatsområdene i aldersvennlig utvikling med en praktisk tilnærming, metoder, gode eksempler og sjekklister. Mer informasjon om håndboken finner du her.

Last ned Håndbok i aldersvennlig lokalsamfunn (pdf).

Veileder for eldreråd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en ressursside og veileder for eldrerådene. Les mer på departementets nettsider her.

Last ned Veileder for eldreråd (pdf)

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har utviklet en håndbok for aldersvennlig stedsutvikling. Mer informasjon om håndboken finner du her.

Last ned Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling (pdf)

Under Folkehelsekonferansen 2021 arrangerte Helsedirektoratet og NAL et verksted om aldersvennlig stedsutvikling. Kursdelen finner du i opptak her.

Veileder for medvirkning i planlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en veileder for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven. Les mer på departementets sider her.

Last ned Veileder for medvirkning i planlegging (pdf)

Aldersvennlig Norge

Hva handler et aldersvennlig Norge egentlig om? Plakaten som kan lastes ned under illustrerer de ulike oppgavene i Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge. Den kan brukes til hjelp og inspirasjon i arbeidet med aldersvennlig.

Nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev én gang i kvartalet. Se nederst på siden for påmelding. Under finner du arkivet for tidligere utsendte nyhetsbrev.

Planleggelitt.no

Hva er viktig for deg i årene som kommer for at du skal ha et godt liv hele livet? I informasjonskampanjen planleggelitt.no ønsker å få befolkningen fra 55 år til å reflektere over fem spørsmål:

  • Hvordan vil jeg føle meg?
  • Hva vil jeg fylle tiden med?
  • Hvem vil jeg omgås?
  • Hvor vil jeg bo?
  • Hvordan vil jeg bo?

Kampanjen består også av filmer hvor du møter personer som på hvert sitt vis har gjort noen endringer og planlagt for egen alderdom. Klikk på denne lenken for å se filmene.

Styringsdokumenter

Flere år – flere muligheter (2016)

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Les mer om strategien på Regjeringen.no.

Last ned strategien Flere år – flere muligheter (pdf)

Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre (2017–2018)

Regjeringens kvalitetsreform for eldre. Les mer om reformen Leve hele livetRegjeringen.no.

Last ned reformen Leve hele livet (pdf)

Mandat: Rådet for et aldersvennlig Norge (2019–2021)

Les mer om rådet for et aldersvennlig Norge på Regjeringen.no.

Last ned mandatet for Rådet for et aldersvennlig Norge (Word-dokument)

Internasjonalt

Under følger nyttige lenker tilknyttet det internasjonale arbeidet med aldersvennlige byer og kommuner.

Verdens helseorganisasjons temaside for arbeidet med aldersvennlig verden.

Følg vårt arbeid på Facebook