Ressurser

På denne siden finner du veiledere, dokumenter, foldere, referater, rapporter, videoer og annet materiell som er relevant for arbeidet med et aldersvennlig Norge.

Veileder og håndbok

Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalmiljøet

Senteret for et aldersvennlig Norge har sammen med Halogen og 12 av landets kommuner utarbeidet en veileder som skal hjelpe kommunene til å tenke nytt som tilrettelegger og innovatør av fremtidens frivillighet.

Veilederen inneholder konkrete metoder, eksempler, guider og maler som kan brukes for å engasjere flere seniorer til frivillig innsats i lokalmiljøet.

Bla deg gjennom den digitale veilederen- finn fram og last ned verktøy her

En illustrasjon av et landskap med bysentrum, vei, en buss og flere mennesker som driver med ulike aktiviteter
En eldre mann og en yngre dame står å snakker sammen mens det popper ideer opp illustrert med flere lyspærer.
Illustrasjon av personer som står å prater med hverandre.

Håndbok i aldersvennlig lokalsamfunn

KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn som tar for seg innsatsområdene i aldersvennlig utvikling med en praktisk tilnærming, metoder, gode eksempler og sjekklister. Mer informasjon om håndboken finner du her.

Last ned Håndbok i aldersvennlig lokalsamfunn (pdf).

Veileder for eldreråd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en ressursside og veileder for eldrerådene. Les mer på departementets nettsider her.

Last ned Veileder for eldreråd (pdf)

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har utviklet en håndbok for aldersvennlig stedsutvikling. Mer informasjon om håndboken finner du her.

Last ned Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling (pdf)

Under Folkehelsekonferansen 2021 arrangerte Helsedirektoratet og NAL et verksted om aldersvennlig stedsutvikling. Kursdelen finner du i opptak her.

Veileder for medvirkning i planlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en veileder for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven. Les mer på departementets sider her.

Last ned Veileder for medvirkning i planlegging (pdf)

Hva handler et aldersvennlig Norge egentlig om?

Plakaten illustrerer de ulike oppgavene i Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge. Den kan brukes til hjelp og inspirasjon i arbeidet med aldersvennlig utvikling for ulike aktører.

Skjermdump av plakaten

Planleggelitt.no

Hva er viktig for deg i årene som kommer for at du skal ha et godt liv hele livet? Informasjonskampanjen planleggelitt.no ønsker å få befolkningen fra 55 år til å reflektere over fem spørsmål:

  • Hvordan vil jeg føle meg?
  • Hva vil jeg fylle tiden med?
  • Hvem vil jeg omgås?
  • Hvor vil jeg bo?
  • Hvordan vil jeg bo?

Kampanjen består av en rekke inspirerende artikler og råd, samt filmer hvor du møter personer som på hvert sitt vis har gjort noen endringer og planlagt for egen alderdom. Her finner du filmene.

Planleggelitt folder

Budskapene og temaene i planleggelitt-kampanjen er samlet i en egen folder som kan lastes ned og printes ut, eller trykkes opp på eget initiativ.

Ønsker du fila med passmerker til trykkeri? Send oss en e-post på aldersvennlignorge@helsedir.no

Internasjonalt

Under følger nyttige lenker tilknyttet det internasjonale arbeidet med aldersvennlige byer og kommuner.

Styringsdokumenter

Flere år – flere muligheter (2016)

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Les mer om strategien på Regjeringen.no.

Last ned strategien Flere år – flere muligheter (pdf)

Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre (2017–2018)

Regjeringens kvalitetsreform for eldre. Les mer om reformen Leve hele livetRegjeringen.no.

Last ned reformen Leve hele livet (pdf)