Ressurser

På denne siden finner du veiledere, dokumenter, referater, rapporter, videoer og annet materiell som er relevant for arbeidet med et aldersvennlig Norge.

Veileder og håndbok

Veileder for eldreråd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en ressursside og veileder for eldrerådene. Les mer på departementets nettsider her.

Last ned Veileder for eldreråd (pdf)

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har utviklet en håndbok for aldersvennlig stedsutvikling. Mer informasjon om håndboken finner du her.

Last ned Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling (pdf)

Veileder for medvirkning i planlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en veileder for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven. Les mer på departementets sider her.

Last ned Veileder for medvirkning i planlegging (pdf)

Presentasjon av Aldersvennlig Norge

For informative formål har vi laget en plakat/folder som presenterer oppgavene i Nasjonalt program for aldersvennlig Norge. Last den ned under.

Video

Senteret for et aldersvennlig Norges videoer finner du på vår Youtube-kanal.

Styringsdokumenter

Flere år – flere muligheter (2016)

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Les mer om strategien på Regjeringen.no.

Last ned strategien Flere år – flere muligheter (pdf)

Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre (2017–2018)

Regjeringens kvalitetsreform for eldre. Les mer om reformen Leve hele livetRegjeringen.no.

Last ned reformen Leve hele livet (pdf)

Mandat: Rådet for et aldersvennlig Norge (2019–2021)

Les mer om rådet for et aldersvennlig Norge på Regjeringen.no.

Last ned mandatet for Rådet for et aldersvennlig Norge (Word-dokument)

Internasjonalt

Under følger nyttige lenker tilknyttet det internasjonale arbeidet med aldersvennlige byer og kommuner.

Verdens helseorganisasjons temaside for arbeidet med aldersvennlig verden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.  

Følg vårt arbeid på Facebook