Program

09.00

Registrering

Vi serverer enkel frokost - og du får tid til å møte de andre konferansedeltakerne. 

09.30

Kommunikasjon og medvirkning i et aldersvennlig lokalsamfunn
Wenche Halsen, leder Senteret for et aldersvennlig Norge. 

Hvilken betydning har medvirkning i utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn? Og hva legger vi i betydningen kommunikasjon i et aldersvennlig Norge?  

TBA

Age-friendly 
Thiago Hérick de Sá, leder Globalt nettverket av aldersvennlig byer og lokalsamfunn, Verdens helseorganisasjon (WHO)

I 2010 etablerte WHO Globalt nettverket av aldersvennlige byer og lokalsamfunn. Nettverket har 1542 medlemmer og 18 samarbeidspartnere som til sammen dekker 320 millioner innbyggere. Thiago vil fortelle mer om nettverket og dele eksempler fra WHO sitt kampanjearbeid og hvordan medvirkning er kjernen i arbeidet med aldersvennlig utvikling.

10.30

Pause

 

10.45

Inkluderende design, medvirkning og brukersentrert innovasjon
Jannicke Hølen, seniorrådgiver design og leder innovasjon for alle, Design og Arkitetktur Norge og Knut Bang, seniorrådgiver design, Design og Arkitetktur Norge 

Å leve aktive og selvstendige liv er viktig for bærekraften i samfunnet vårt. Design er en viktig kompetanse i utviklingen av inkluderende og brukervennlige produkter, tjenester, digitale løsninger og bygde omgivelser som skaper entusiasme på tvers av alder og funksjonsevne. 

Inkluderende design er en empatisk designtilnærming som kobler perspektivene og behovene til menneskelig mangfold til mer brukervennlige løsninger for alle, og gir verdi til både mennesker, virksomheter, merkevarer og samfunn. Knut og Jannicke kaller dette "Design done right!"

Stavanger kommunes aldersvennlige reise med seniorinnbyggeren i sentrum
Stian Fantoft Alvestad, prosjektleder for aldersvennlig samfunn, Stavanger Kommune

Her får du et innblikk i hvordan Stavanger har koordinert kommunens samlede innsats for å bli mer aldersvennlig. Stian gir deg også konkrete eksempler på hvordan du kan involvere de godt voksne innbyggere i det aldersvennlige utviklingsarbeidet.  

11.30

Samhandlingsaktivitet

Hvordan kan vi gjennom medvirkning og kommunikasjon endre holdninger knyttet seniorene som ressurser og kundegruppe, redusere alderisme og fordommer mellom aldersgrupper?

Deltakerne loses gjennom oppgaver og diskusjoner på jakt etter de gode løsningene sammen. 

13.00

Lunsj

Vi har gleden av å spandere lunsj til alle deltakerne. 

14.00

Slik kommuniserer vi med seniorene i Gjøvik
Siv Lykken og Elin-Marie Slåtsveen, sykepleier og ergoterapeut, Gjøvik kommune

I dette foredraget vil du få et innblikk i  hvordan Gjøvik kommunen jobber med å informere, inspirere og motivere kommunens seniorer slik at de kan leve aktive og gode liv, mens de bor hjemme lengst mulig. Siv og Elin-Marie fra Friskliv Senior i kommunen vil fortelle om både det som fungerer, og hva er det som er utfordrende? 

Age Without Limits - England’s first ever anti-ageism campaign
Kiran Ramchandani, Director of Policy and Communications, Centre for Ageing Better

14.45

Pause

15.00

Det grå gullet - markedsmuligheter
Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør NHO Service og Handel

Seniorene representerer den kundegruppen som vil vokse mest i årene som kommer. Skal næringslivet utnytte dette potensialet, krever det innsikt i seniorenes ønsker og behov, samt kommunikasjon som treffer kundegruppen. I dette innlegget vil Anne-Cecilie gi flere konkrete eksempler på bedrifter som har prøvd – og lykkes med å nå dette markedet.

TBA

Snakk med oss - og spør oss om hva vi ønsker og trenger
Berit Brørby, leder Rådet for et aldersvennlig Norge

 

16.00

Vel hjem

Programmet oppdateres fortløpende. Vi tar forbehold om mindre justeringer i tidspunkt.