Er du leder i privat, frivillig eller offentlig sektor? Lurer du på hvilke muligheter som ligger i demografiendringene? 5. november inviterer vi på nytt til den nasjonale konferansen Sammen for et aldersvennlig Norge. Årets møteplass blir Radisson Blu Airport. Tema er medvirkning og kommunikasjon - med senioren i sentrum. 

 

Her får du gode eksempler på hvordan du kan inkludere og involvere eldre i utviklingen av nye løsninger, områder og politikk utenfor helse- og omsorgssektoren. Du får også tips om hvordan du kan nå seniorene som målgruppe. Har du tenkt over hvordan dere snakker om, med og for eldre?

Inspirerende og engasjerte foredragsholdere fra inn- og utland deler sine erfaringer!

I programmet har vi lagt opp til noen kreative bolker som sørger for at du som kommer til Gardermoen får nyttige – og aller helst inspirerende, nye relasjoner.

HVOR: Radisson Blu Airport, Gardermoen
NÅR: 09.00 - 16.00

Målgruppe: Ledere i privat sektor, ledere i offentlig sektor og ledere i frivillige organisasjoner. Ledere som jobber med samfunns- eller næringsutvikling. 

Meld deg på allerede nå for å sikre deg en plass i salen! Konferansen strømmes ikke, men det legges ut opptak som du kan se i etterkant. 

Konferansen er gratis og du får både lunsj og forfriskninger i løpet av dagen.


På scenen står blant andre:

Thiago Hérick de Sá

Leder Globalt nettverket av aldersvennlig byer og lokalsamfunn, Verdens helseorganisasjon (WHO)

Thiago har en master- og doktograd i folkehelse. Han har jobbet som forsker, både i Brasil og England, og har publisert en rekke forskningsartikler i flere profilerte tidsskrift. Han har jobbet i WHO siden 2017, blant annet med utviklingen av WHO’s Urban Health Initiative. Nå leder Thiago arbeidet i det globale nettverket av aldersvennlige byer og lokalsamfunn. Han vil vise eksempler fra WHO sitt kampanjearbeid og hvordan medvirkning er kjernen i arbeidet med aldersvennlig utvikling.

Anne-Cecilie Kaltenborn

Administrerende direktør for NHO Service og Handel

Det grå gullet - markedsmuligheter?
Anne-Cecilie leder en av de største landsforeningene i NHO, NHO Service og Handel, som særlig organiserer bedrifter som er arbeidskraftintensive. Hun er styreleder i FN-Sambandet i Norge og representerer NHO i Rådet for et aldersvennlig Norge. Gjennom sitt yrkesliv har hun jobbet mye med organisasjon, politikk og helse. Anne-Cecilie vil belyse markedsmulighetene som seniorene representerer gjennom konkrete eksempler. Skal næringslivet utnytte dette potensialet, krever det innsikt i seniorenes ønsker og behov, samt kommunikasjon som treffer kundegruppen. 

Siv Lykken og Elin-Marie Slåtsveen

Sykepleier og ergoterapeut, Gjøvik kommune.

Slik kommuniserer vi med seniorene i Gjøvik
Siv og Elin-Marie er ansatt i Friskliv Senior i Gjøvik kommune, og har jobbet med forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot seniorer i snart 15 år. De har lang fartstid med å prøve ut ulike holdningsskapende tilbud rettet mot målgruppen.  Siv og Elin-Marie vil fortelle hvordan Gjøvik kommune jobber med å informere, inspirere og motivere kommunens seniorer slik at de kan leve aktive og gode liv, mens de bor hjemme lengst mulig. 
 

Stian Fantoft Alvestad

Prosjektleder for aldersvennlig samfunn, Stavanger kommune

Stavanger kommunes aldersvennlige reise med senioren i sentrum
Stian er rådgiver i avdeling for beredskap og samfunnsutvikling, og har det overordnede ansvaret for å koordinere kommunens samlede innsats for å gjøre Stavanger mer universelt utformet og aldersvennlig. I sitt innlegg vil han inspirere andre kommuner og gi eksempler på hvordan man kan involvere de godt voksne innbyggere i det aldersvennlige utviklingsarbeidet.  

Jannicke Hølen og Knut Bang

Seniorrådgivere design, Design og arkitektur Norge (DOGA)

Inkluderende design, medvirkning og brukersentrert innovasjon 
DOGA er en stiftelse som stimulerer til bruk av design og arkitektur for økt innovasjon i næringsliv og offentlig sektor – og bidrar til å forme morgendagens Norge. Knut og Jannicke leder DOGAs Innovasjon for alle-program som har vært en del av den norske regjeringens handlingsplan for universell utforming siden 2005, og er det eneste programmet med fokus på inkluderende design for innovasjon og næringsutvikling. De har fremmet strategisk inkluderende og bærekraftig design og lederskap i over tjue år. 

Kiran Ramchandani

Director of Policy and Communications, Centre for Ageing Better

Age Without Limits - England’s first ever anti-ageism campaign

Wenche Halsen

Leder, Senteret for et aldersvennlig Norge

Velkommen
 

Berit Brørby

Leder, Rådet for et aldersvennlig Norge

Snakk med oss - og spør oss om hva vi ønsker og trenger
Berit har 24 år bak seg på Stortinget med erfaring fra blant annet finanskomiteen, kommunalkomiteen og presidentskapet, og har ledet Stortingets delegasjon til Nordisk Råd. Etter at hun gikk ut av stortinget i 2009 har hun vært engasjert i en rekke styrer. Siden 2021 har hun vært leder av Rådet for et aldersvennlig Norge, og er særlig opptatt av generasjonsmøter og digital inkludering. 

Flere innledere og programmet som helhet annonseres fortløpende.


Praktisk informasjon

Pris:
Konferansen er gratis. Som deltaker må du selv dekke reise og eventuell overnatting.

Hotell:
Konferansen arrangeres på Radisson Blu Airport, i gangavstand fra Oslo lufthavn.
Adresse: Hotellvegen, 2060 Gardermoen

Hvordan vi kan løfte blikket og se muligheter for samarbeid på tvers i utviklingen av et mer bærekraftig, inkluderende og aldersvennlig samfunn?

Sjekk ut fjorårets konferanse

27. september 2023

Generasjonsmøter, helsefremmende aktivitet, uteområder, nye samarbeidsformer og byutvikling. Dette var noen av ingrediensene da konferansen gikk av stabelen i Trondheim 27. september 2023.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.