Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (2)

To personer går på en gruslagt sti i en skog med løvtrær

Foto: Fredrik Naumann / Felix Media

Dette er det andre webinaret om universelt utformede og aldersvennlige møteplasser i regi av Senteret for et aldersvennlig Norge og KS. Gjennom eksempler og erfaringer får se hvilke muligheter som ligger i det å gjøre uteområder mer tilgjengelige og inkluderende.

  • 25. november 2022
  • 10:00–12:00
  • Digitalt
  • Gjennomført, se presentasjoner

Presentasjoner

 

Om webinaret

Webinaret tar særlig for seg utforming av uteområder og møteplasser med eksempler og informasjon om blant annet turstier, nærturer, transformasjon av industriområder og parkområder. Det blir også fokus på forskjellige fysiske tiltak som benker, belysning, toalett, trimapparat og skilting.

Program

10.00 Velkommen ved Anne Berit Rafoss, prosjektleder Senteret for et aldersvennlig Norge

10.05 Statlig sikring av friluftslivsområder. Informasjon om tilskuddsordningen ved Morten Thaulow, seniorrådgiver, friluftslivsseksjonen, Miljødirektoratet

10.15 Tverrsektorielt samarbeid for å skape et aldersvennlig aktivitets- og rekreasjonsområde ved prosjektleder Siren R. Bjordal og Lars Haugerud, leder avd. fritid (barn og unge) Hol kommune

10.30 Fra parkering til park ved Lina Marie Ørnehaug, samfunnsplanlegger Askøy kommune

10.45 Fra lukket industriområde til stimulerende uteområde for alle ved Signe Hordvei, folkehelsekoordinator Notodden kommune

11.00 Pause

11.10 Erfaringer med videreutvikling av eksisterende uteområder ved Marit Hammer, kulturkonsulent Malvik kommune

11.25 Erfaringer fra arbeid med turstier og uteområder ved Tone M. Worren, seniorrådgiver folkehelse og levekår Arendal kommune

11.40 Veifinning, skilt og piktogrammer ved Unni Charlotte Stokke, arkitekt Nordre Follo kommune

11.50 Sentrumsnære turveger og universelt utforma detaljer ved Vestfold og Telemark Fylkeskommune ved landskapsarkitekt Kjersti Berg

12.00 Avslutning og oppsummering v/Anne Berit Rafoss