Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (1)

Eldre mann sitter på en benk å ser utover et Oslo

Foto: Unsplash

Gjennom gode eksempler synliggjøreres hvilke muligheter som ligger i det å gjøre uteområder mer tilgjengelige og inkluderende.

  • 11. oktober 2022
  • 10:00–12:00
  • Digitalt
  • Gjennomført, se presentasjoner

Presentasjoner

 

Om webinaret

Forsommeren 2022 etterlyste Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn og KS sitt Kommunenettverk universell utforming kommuner som har etablert eller planlegger å etablere uteområder med mål om å gjøre de mer tilgjengelig og inkluderende. Resultatet av etterlysningen presenteres i en egen webinar-rekke. Første webinar, 11. oktober, har tema: Kartlegging, medvirkning og samlokalisering/sambruk.

Program

10.00 Velkommen ved Anne Berit Rafoss, prosjektleder Senteret for et aldersvennlig Norge

10.05 Kartleggingsarbeid knyttet til utvikling av uteområder/møteplasser– erfaringer fra Austevoll kommune

10.20 Tilskuddsordninger og verktøy fra Kartverket 

10.30 Medvirkningsarbeid – erfaringer fra Indre Fosen kommune

10.45 Medvirkningsaktiviteter i Gjerdrum kommune

11.00 Pause

11.05 Samlokalisering/sambruk – 4 eksempler fra Oslo kommune

11.25 Samlokalisering/sambruk – eksempel fra Lillestrøm kommune

11.40 Aldersvennlig samlokalisering og sambruk ved Lene Hennum, rådgiver Vestfold og Telemark Fylkeskommune

11.50 Forankring, økonomi og gjenbruk ved Heidi Fadum, seniorrådgiver Helsedirektoratet

12.00 Avslutning og oppsummering ved Anne Berit Rafoss