Nå er Eldrerådskurset klart

Postet: 24.10.23 (oppdatert 02.11.23)

Eldrerådskurset skal gjøre eldrerådene landet over bedre rustet for oppgaven. Nå er det åpent for påmelding.

Artikkelen er 233 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

– Vi er veldig glade for at kurset nå er klart. Eldrerådskurset setter eldrerådene i stand til å være gode representanter for eldrebefolkningen i sin kommune eller fylkeskommune – og til trygge og gode samarbeidspartnere for den administrative og politiske ledelsen, sier Ingrid Køhler Knutsen, prosjektleder for Eldrerådskurset. 

Les også: Tid og stad for Eldrerådskurset 

I 2060 vil hver femte innbygger i Norge være over 70 år. At eldre kan leve aktive og selvstendige liv så lenge som mulig, og bidra med sine erfaringer, er derfor avgjørende for å sikre en bærekraftig velferdsutvikling framover. For å bidra til nettopp dette er alle kommuner og fylkeskommuner lovpålagt å ha egne eldreråd.

– Eldrerådene spiller en viktig rolle i utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn – gjennom å fungere som talerør og brobygger mellom eldrebefolkningen, kommunen og fylkeskommunen, fastslår Ingrid.

Etterspurt tilbud

Eldrerådene skal sørge for at personer med ulik erfaring og bakgrunn blir hørt. Men de ulike prosessene og oppgavene kan være kompliserte å forstå. Eldrerådene har selv etterspurt bedre opplæring. Derfor har Senteret for et aldersvennlig Norge utviklet et eldrerådskurs, i samarbeid med KS, Pensjonistforbundet og andre seniororganisasjoner.

Kurset er gratis og tilbys alle kommuner og fylkeskommuner.

– Deltakerne får kunnskap om rådenes virksomhet, roller og arbeidsform, og om beslutningsprosesser og relevante politikkområder. Kurset gir også inspirasjon og motivasjon for eldrerådenes arbeid, sier Ingrid.

Eldrerådskurset bygger på et pilotkurs som ble gjennomført i Vestfold og Telemark i 2022, og på erfaring fra tidligere kurs i regi av blant annet KS og Pensjonistforbundet. Både eldrerådene selv og myndighetene har gitt innspill til hvilke temaer som skal dekkes.

Les også: Seks gode grunner til å gjennomføre Eldrerådskurset

En digital og fysisk modul

Eldrerådskurset består av to moduler – en digital og en fysisk.

Den digitale modulen gjennomføres først, og i egen regi i det lokale eldrerådet.

– Vi ser nærmere på utfordringene i kommunene eller fylkeskommunene, hvem som gjør hva i offentlig forvaltning, hvordan eldrerådene kan påvirke, og hvordan vi jobber praktisk i eldrerådet. 

Det brukes varierte virkemidler, som film og animasjon, og hvert tema har oppgaver som kan diskuteres. Opplegget er enkelt å gjennomføre og tar mellom to og to og en halv time, avhengig av hvor mye tid rådet bruker på diskusjoner og oppgaver. Denne modulen kan også strekkes over et par økter.

Profilbilde av Ingrid Køhler Knutsen
Prosjektleder for Eldrerådskurset, Ingrid Køhler Knutsen. Foto: Pål Laukli

– Den digitale delen kan eldrerådene selv bestemme når de vil ta, bare den blir tatt før de kommer til den fysiske samlingen. Dette gjør det til et litt mer fleksibelt konsept, der vi også vil utvikle nye moduler og temabasert opplæring ut fra behov, utdyper Ingrid.  

Modul to er en fysisk heldagssamling som tilbys fylkesvis. Her får kursdeltakerne blant annet kunnskap om hvorfor et aldersvennlig samfunn er så viktig, hvordan eldrerådene kan bidra til en aldersvennlig utvikling i sin kommune eller fylkeskommune, og hvordan de kan være en best mulig representant for eldrebefolkningen.

– Å møtes fysisk er nyttig for å utveksle erfaringer og idéer, reflektere og diskutere sammen med andre. Deltakerne får anledning til å bygge nettverk og kontakter på tvers av kommune- og fylkesgrenser, noe som kan være nyttig for dem videre etter kurset, sier prosjektlederen.

Lav kostnad og høy verdi

Det er sekretariatsfunksjonen i eldrerådet som melder på medlemmene, og hvert fylke har fått tilsendt sin egen påmeldingslenke. Deltakelsen er gratis, men kommunene eller fylkeskommunene må dekke reiseutgifter og eventuell overnatting for deltakerne.

Kommuner og fylkeskommuner som er påmeldt, vil få tilsendt en lenke og veiledning for gjennomføring etter påmelding.

– Vi håper at så mange som mulig melder eldrerådene på dette kurset. Det er en investering med svært lav kostnad og høy verdi, både for rådsmedlemmene, kommunene og fylkeskommunene, avslutter Ingrid.

Spørsmål om påmelding?

Vi vet at det fortsatt gjenstår valg av eldreråd i noen kommuner, men det er likevel mulig å melde interesse og holde av plass. Ta kontakt med Olav Sæbø. 

Olav Sæbø

Rådgiver

Telefon: +47 996 06 624