Medvirkning har sikret Kragerø verdifull innsikt

Postet: 09.01.24 (oppdatert 09.01.24)
Flere mennesker sitter rundt flere bord og diskuterer.
På folkemøte i biblioteket ble de fremmøtte utfordret på spørsmål om hva en god møteplass er?

I arbeidet med å bli mer aldersvennlig og inkluderende har Kragerø kommune invitert innbyggerne og hyttefolket med i prosjektet Verksted for aktivitet og deltakelse. Intervjuer og innbyggermøter er gjennomført, og nærmere 1000 har svart på kommunens spørreundersøkelse.

− Etter pandemien er det flere kommuner som har brukt digitale spørreundersøkelser for å stake ut kursen i arbeidet med aldersvennlig utvikling. Den responsen Kragerø har fått, med nærmere tusen svar, har jeg ikke hørt om før, sier Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

− Kommunen er jo for innbyggerne og da er det viktig å vite hva innbyggerne vil, konstaterer Stine Skauen Anderssen, daglig leder for Senior'n i Kragerø kommune.

Stor respons digitalt

Kragerø laget spørreundersøkelsen med utgangspunkt i de aldersvennlige innsatsområdene. Den ble sendt ut på SMS til alle som er registrert i Kragerø fra 18 år, inkludert hytteeiere. Den ble også gjort tilgjengelig på nett, kommunens servicekontor og på biblioteket.

Stine mener den store responsen viser at innbyggerne, men også hytteeierne er engasjert i lokalmiljøet sitt.

Det skal være godt å bli gammel i Kragerø

Prosjektet Verksted for aktivitet og deltakelse har fått tildelt 500.000 kroner fra Helsedirektoratets tilskuddsordning "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet"​. Målet å skape aktivitet, i samarbeid med de som skal benytte seg av tilbudene.

− Innspillene og innsikten er helt nødvendige og et verktøy for det videre arbeidet, ikke bare med dette prosjektet, men også for utformingen av planverk og hvilke tjenester kommunen skal yte, forteller Stine.

− I Kragerø er vi opptatt av å skape aktiviteter for alle generasjoner. Vi ønsker å se muligheten og potensialet i at vi får flere eldre innbyggere. Derfor ønsket vi å sette i gang et prosjekt hvor vi inviterer de yngre eldre til å delta i å skape nye møteplasser og aktiviteter, forklarer hun. 

Varierte medvirkningsmetoder

Spørreundersøkelsen ble gjennomført først. Deretter har Stine og kolleger i kommunen invitert til to folkemøter og verksted. Det har de god erfaring med.

− Hva er en god møteplass for deg? var spørsmålet som skulle diskuteres i verkstedet. Her fikk vi også løftet frem forventninger til hva det er vi i kommunen kan bidra med, og hva den enkelte selv mener de kan gjøre for å skape inkluderende og mangfoldige møteplasser.

Stines tre beste tips og råd til andre som planlegger å jobbe bredt med medvirkning?

  1. Når du setter i gang et slikt prosjekt er utfordringen å nå ut bredest mulig, derfor valgte vi å ta i bruk en spørreundersøkelse på SMS/papir.
  2. Det er viktig å møte folk der de er. Vi valgte å ha folkemøtet og verkstedet på biblioteket, fordi biblioteket i Kragerø er en viktig møteplass. Hvis vi hadde valgt å ha det i administrasjonsbygget i kommunen så blir det en litt for høy terskel for noen.
  3. Det er viktig å føle seg inkludert. Kragerø kommune er også en stor hyttekommune, og da vi valgte å innlemme hytteeierne i prosjektet, og hadde dybdeintervju med noen, ble de glade for å kunne bidra. De hadde ikke opplevd før at kommunen ønsket bidrag fra dem.

Webinar 24. januar: Innbyggerdialog og medvirkning

24. januar inviter vi til gratis webinar der du får konkrete eksempler fra kommuner som har tenkt nytt og innovativt for å involvere og nå ut til sine eldre innbyggere. Det blir også eksempler på hvordan du kan få med deg kollegaer i kommunen til medvirkning og dialog om aldersvennlig utvikling. 

Her finner du påmelding og program