Gjentar suksessen med Generasjonslekene i 2024

Postet: 16.11.23 (oppdatert 16.11.23)
I et aldersvennlig Norge skal det være møteplasser og arenaer der alle generasjoner kan møtes gjennom ulike aktiviteter. Her fra Generasjonslekene i Lier i 2023. Foto: Thomas Andrew Haugen Koonce

Sammen med Norges Frivilligsentraler inviterer Senteret for et aldersvennlig Norge til en ny runde med Generasjonslekene i 2024. Her vil landes byer og tettsteder få mulighet til å skape en inkluderende møteplass med aktiviteter for flere generasjoner. Påmeldingsfrist er satt til 12. januar 2024.

Artikkelen er 239 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

− Vi oppfordrer både kommuner og Frivilligsentraler til å melde seg på. Disse vil få tilgang til informasjonsmateriale, et utvalg av premier, samt tips og råd til organisering, forteller Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Et tiltak i Bo trygt hjemme-reformen

Senteret for et aldersvennlig Norge bisto 18 arrangører med planlegging av Generasjonslekene i 2022, og i 2023 ble lekene arrangert i 37 kommuner over hele landet med stor suksess og kreativitet. Nå inngår arrangementet som en aktivitet i Bo trygt hjemme-reformen som iverksettes i 2024.

Ingvild Kjerkol Ministry of Health.jpg
Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol.

− Generasjonslekene er et arrangement som bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der det frivillige i samarbeid med kommunen står i sentrum. Dette er en type lavterskel aktivitet vi trenger, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

− Regjeringen ønsker derfor at Senteret for et aldersvennlig Norge tar Generasjonslekene videre som en del av oppdraget med levende lokalsamfunn, og legger til rette slik at lekene kan arrangeres i enda flere kommuner. Her møtes folk i alle aldere og har det moro sammen. Dette er et viktig i arbeidet med å skape et aldersvennlig Norge, understreker Kjerkol.

Aktiviteter for alle

Aktivitetene som utgjør Generasjonslekene er i hovedsak fysiske med ulike former for lek, ballspill, treningsformer, idretter, men kan også inkludere aktiviteter som sjakk og quiz. Lagene skal ha minimum to generasjoner med, og de trenger ikke å være i familie.

− Det viktigste er at dette skal være noe for alle, uansett hvilken fysisk form de er i. Dette handler om samarbeid, lek og moro, ikke innbitt konkurranse – og her kan de selv bestemme hvilke aktiviteter de vil delta på, forklarer Anne Berit.

Les mer om Generasjonslekene her.

Samarbeid og samskaping lokalt

Generasjonslekene er folkehelse og bruk av nærmiljø, samtidig er det en mulighet til å skape entusiasme og samhørighet i lokalmiljøet.

− En aldersvennlig samfunnsutvikling krever at flere sektorer, fag og interesser kommer på banen. Det er da vi får de gode løsningene, understreker Anne Berit.

Hun mener at Generasjonslekene kan være en fin øvelse i samarbeid på tvers.

− Det så vi både i evalueringen fra arrangørene i fjor og i år. De har involvert bredt og fått meg seg idrettslag, pensjonistlag, nærbutikken, sentrumsforeninger, eldreråd, skoler og frivilligsentralene, – for å nevne noen.

Generasjonslekene i din kommune?

I et aldersvennlig Norge skal det være møteplasser og arenaer der alle generasjoner kan møtes gjennom ulike aktiviteter. Dette kan også bidra til å redusere alderisme - de negative holdningene og stereoptypiene vi kan ha for ulike aldersgrupper.

− Ved å legge til rette for at Generasjonslekene kan arrangeres i norske byer og tettsteder, ønsker vi å bidra til nettopp dette, forklarer Anne Berit.

Her er det snakk om gjennomføring på lavt budsjett, og det skal heller ikke koste noe å delta.

− Tenk samskaping, byttehandel med ulike partnere og smart bruk av materialer, oppfordrer Anne Berit.

Send inn en motivasjonspåmelding innen 12. januar

Spørsmål?

Anne Berit Rafoss

Prosjektleder

Telefon: +47 924 67 192