Generasjonslekene

Generasjonslekene er et arrangement med aktiviteter som bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der frivilligheten i samarbeid med kommunen står i sentrum.

I et aldersvennlig Norge skal det være møteplasser og arenaer der alle generasjoner kan møtes gjennom ulike aktiviteter. Ved å legge til rette for at Generasjonslekene kan arrangeres i norske byer og tettsteder, ønsker Senteret for et aldersvennlig Norge å bidra til nettopp dette.

Hva er Generasjonslekene?

Generasjonslekene er først og fremst lek og moro på tvers av generasjoner. Det er folkehelse, bruk av nærmiljø og frivillige. Det er en mulighet til å skape entusiasme og samhørighet og har vist seg å være vellykket mange steder i verden.

Arrangementet avholdes i byer og større og mindre tettsteder verden over, og bidrar også til at det knyttes kontakt blant arrangører på tvers av landegrenser.

Det er den ideelle stiftelsen «Generation Games» som står bak konseptet.

Aktiviteter og lag

Aktivitetene er lokalt tilpasset, men er i hovedsak fysiske med ulike former for ballspill, treningsformer og idretter. Men kan også inkludere aktiviteter som sjakk og quiz.

Antall aktiviteter kommer an på hvilke lag, foreninger og samarbeidspartnere man får med seg. Det viktigste er at dette skal være noe for alle, uansett hvilken fysisk form de er i.

Lagene skal ha minimum to generasjoner med, og de trenger ikke å være i familie. De kan også bestå av naboer, venner, studenter og lærere og så videre.

Ballspill

 • Fotball
 • Håndball
 • Volleyball
 • Basket
 • Bordtennis
 • Bandy
 • Boccia
 • Stigegolf

Andre aktiviteter

 • Ringspill
 • Tautrekking
 • Quiz
 • Badminton
 • Sjakk
 • Sykling
 • Roing
 • Lengdehopp og høydehopp

Hvem kan bidra?

Generasjonslekene blir til med utgangspunkt i samskaping, utført av frivillige, ved å involvere mennesker med ulik bakgrunn.

 • Frivillige ressurser fra Frivilligsentral, kommunen og andre frivillige organisasjoner.
 • Idrettslag, klubber, treningssentre.
 • Bedriftsidrettslag eller senior idrettsklubber.

Generasjonslekene kan med fordel avvikles i sammenheng med andre aktiviteter, som markedsdag, festivaler eller andre aktivitet i kommunen som samler mennesker i alle aldre.

Hvorfor skal du arrangere Generasjonslekene?

Morsomt og meningsfullt! Konseptet er enkelt: generasjoner møtes i fysisk aktivitet, har det gøy sammen mens de deltar i ulike idretter og aktiviteter.

Alle kan delta! Folk i alle aldre kan delta, uansett hvilken form de er i. Dette handler om samarbeid, lek og moro, ikke innbitt konkurranse – og her kan de selv bestemme hvilke aktiviteter de vil delta på.

På tvers av generasjoner. Arrangementet handler om solidaritet mellom generasjonene. Her vil deltakerne se at mennesker i alle aldre kan bidra med verdifulle innspill, og lære av hverandre. Her samarbeider de både under planleggingen av arrangementet og under de ulike aktivitetene.

Sunn og aktiv livsstil. Det er viktig å være aktiv uansett alder. Fysisk aktivitet er nøkkelen til livskvalitet – både mentalt og fysisk. Dette omfatter også det sosiale samspillet: deltakelse i lokalsamfunnet, være inkludert, ha mulighet til å bidra og føle mestring og tilhørighet.

Det kreves knapt noen ressurser. Her er det snakk om gjennomføring på lavt eller uten budsjett. Hvordan? Tenk samskaping, byttehandel med ulike partnere og smart bruk av materialer. En idé kan være å invitere treningssentre og personlige trenere til å stå for oppvarming, og kanskje låne ut noen ro-apparater eller sykler?

Av samfunnet, for samfunnet. Å planlegge arrangementet sammen er halve moroa. Det viktigste er å ha et engasjert og entusiastisk team!

Generasjonslekene i ditt lokalsamfunn?

Sammen med Norges Frivilligsentraler inviterer Senteret for et aldersvennlig Norge til en ny runde med Generasjonslekene i 2024. Både kommuner og Frivilligsentraler oppfordres til å melde seg på.

Som arrangør får man en egen arrangørpakke med:

 • guide til gjennomføring, med tips og eksempler.
 • digitale samlinger med veiledning og hjelp i planleggingsfasen.
 • informasjons- og markedsmateriell.
 • et utvalg av premier og giveaways.

Påmeldingsfristen er utløpt. 

Har du spørsmål?

Ønsker dere snakke med noen som har arrangert Generasjonslekene tidligere? Eller har du spørsmål om konseptet? Ta kontakt med vår generasjonslek-general Anne Berit Rafoss.

Anne Berit Rafoss

Prosjektleder

Telefon: +47 924 67 192