Ergoterapeutene skal jobbe for et aldersvennlig Norge

Postet: 06.11.23 (oppdatert 06.11.23)
To unge menn sitter sammen med en eldre mann på en steintrapp utendørs.
Ergoterapeutene jobber for aktivitet, mestring og deltakelse. Dette bidrar til mer bærekraftige helse- og velferdstjenester og et mer bærekraftig samfunn, i møte med den demografiske utviklingen. Foto: Ergoterapautene

Aktivitet og deltakelse for alle. Dette er visjonen til Ergoterapeutene som er signert som samarbeidspartner med Senteret for et aldersvennlig Norge.

Artikkelen er 198 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

− Vi ønsker å samarbeide med Senteret for et aldersvennlig Norge fordi vi kan utfylle, støtte og løfte hverandres arbeid. Våre medlemmer jobber for det samme som Aldersvennlig Norge; et bærekraftig samfunn som fremmer selvstendighet og mestring, og som gjør inkludering og deltakelse mulig.

Det understreker Tove Holst Skyer, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund.

Helsefremmende og forebyggende

Som fagorganisasjon og forbund ivaretar Ergoterapeutene i overkant av 4500 ergoterapeuters fag og arbeidsbetingelser. Medlemsmassen spenner fra studenter, yrkesaktive til pensjonister.

Portrettbilde
Tove Holst Skyer, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund. Foto: Ergoterapautene

Ergoterapeutene jobber for aktivitet, mestring og deltakelse. Dette bidrar til mer bærekraftige helse- og velferdstjenester og et mer bærekraftig samfunn, i møte med den demografiske utviklingen.

− Vi må gjøre mer av det som utløser ressursene i den enkelte, og da er helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende innsats en forutsetning, mener Tove.

Aldersvennlig utvikling og universell utforming

Fremover må samfunnet prioritere det som bidrar til at flest mulig kan leve livene sine, delta i det som er viktig for dem og klare seg selv, lengst mulig.

− Da må ergoterapikompetansen brukes i mye større grad. Ergoterapeuter tar utgangspunkt i det som er viktig for den enkelte, fordi det skaper motivasjon og fremmer mestring og helse. Samtidig jobber vi på gruppenivå og systemnivå, for eksempel med universell utforming, understreker Tove.

Fellesskap og mestring - Bo trygt hjemme reformen

Gjennom Program for et aldersvennlig Norge 2030, som regjeringen har presentert i Bo trygt hjemme-reformen, skal Senteret for et aldersvennlig Norge jobbe for fellesskap og mestring i et levende og aldersvennlig lokalsamfunn.  

− Ergoterapeutene jobber for at vi, når vi trenger det, skal få hjelp til å holde oss aktive, mestre hverdagen og være deltagende i samfunnet. Uansett livsfase og livssituasjon. Nettopp derfor er jeg veldig glad for at vi nå har signert en samarbeidsavtale med dette forbundet, smiler Nina Myklebust, seniorrådgiver i senteret for et aldersvennlig Norge.

Planlegging av egen alderdom

Vi vet at 9 av 10 innbyggere ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Dette er noe ergoterapeuter over hele landet bidrar til at man får mulighet til. 

− Gjennom å planlegge for egen alderdom, blir forutsetningene for å mestre hverdagen med eventuelle fysiske eller kognitive utfordringer bedre. Det hadde vært fantastisk hvis vi kom dit at ergoterapeuter hadde mulighet til å jobbe enda mer forebyggende, sier Nina.

I tillegg til at det er helsefremmende, bidrar det til at samfunnet vil kunne prioritere det som bidrar til at flest mulig kan leve livene sine, delta i det som er viktig for dem og klare seg selv, lengst mulig.

− Aktivitet og deltakelse gir et bedre liv for den det gjelder – og det lønner seg for samfunnet avslutter Nina.

OM NORSK ERGOTERAPAUTFORBUND

Norsk Ergoterapeutforbund er fagorganisasjonen for ergoterapeuter i Norge.

Forbundet har 4300 medlemmer i kommuner, offentlige og private sykehus og helseinstitusjoner, offentlig forvaltning og en rekke andre virksomheter over hele landet. 

Forbundskontoret er i Oslo. Medlemmene tilhører 6 ulike regioner som ledes av et regionstyre. 

www.ergoterapautene.org

Logo Ergoterapautene