Aldersvennlig planlegging i England

Postet: 26.04.24 (oppdatert 26.04.24)
Dr. Mark Hammond er førsteamanuensis ved Manchester School of Architecture. Han er spesielt opptatt av hvordan hjem, nabolag og bymiljøer kan utformes bedre for eldre, med fokus på å redusere ulikheter i boligsituasjon og sikre rettferdighet når det gjelder tilgang til rom og ressurser.

Dr. Mark Hammond fra Manchester School of Architecture var første foreleser ut i en webinarrekke som vil presentere hvordan det jobbes med aldersvennlig utvikling internasjonalt. Bolig, arkitektur og stedsutvikling var tema, og Dr. Hammond presenterte verktøy og eksempler til inspirasjon.

Hva tenker egentlig planleggere, designere og boligutviklere om eldre? Hva kan vi gjøre for at mennesker kan aldres på en god måte i sitt nærmiljø? Og sist men ikke minst, hvordan kan vi skape aldersvennlige boliger og nabolag som passer et samfunn i endring?

De tre spørsmålene dannet utgangspunktet for Dr. Hammonds innlegg.

– Ikke undervurder mulighetene som ligger i det å jobbe med aldring. Jeg er redd for at folk ser aldring som en boks som skal tikkes av, heller enn en mulighet for å gjøre noe spennende og nytt.

Her kan du se et opptak av webinaret Aldersvennlig planlegging i England, samt presentasjonen til Dr. Hammond

Eldre som innbyggere – ikke bare pasienter eller kunder

Dr. Hammond løftet betydningen av å faktisk involvere eldre i planleggingen, og ikke gå i fella der man ser for seg hvordan det er for eldre. Da ser man ting gjerne fra sine foreldres perspektiv, eller tar utgangspunkt i stereotypier.

– Mennesker defineres ikke kun av alder, de defineres av en rekke ting som betyr noe for dem. Stedene vi designer, må reflektere dette på en bedre måte, understreket Dr. Hammond.

Design for livet

Dr. Hammond poengterte også at det å skape aldersvennlige boliger, nærmiljø og lokalsamfunn ikke betyr at man skal følge fastsatte normer og regler.

–  Aldersvennlige løsninger trenger kreativitet. Universell utforming er fundamentet, ikke taket, avsluttet han.

Design for life.PNG

A Design For Life: Urban practices for an age-friendly city

A Design For Life: Urban practices for an age-friendly er en veileder for arkitekter, planleggere, utviklere og beslutningstakere om deres rolle i å møte de endrede behovene og ambisjonene til et aldrende samfunn.

Last ned veilederen her (pdf)

Creating age friendly developments.PNG

Creating Age-Friendly Developments

Creating Age-Friendly Developments er en veileder som kan hjelpe utviklere, planleggere, beslutningstakere og arkitekter til å levere aldersvennlige boliger og nabolag. Veilederen inneholder ingen sjekkliste, men heller spørsmål til refleksjon.  

Last ned veilederen her (pdf)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.