– En liten investering kan gi mange synergier

Postet: 30.05.24 (oppdatert 30.05.24)
Statsråden står bak en talestol mens et panel med 5 personer sitter ved siden av ham
Statsråd Jan Cristian Vestre under markeringen av samarbeidet mellom Norge og Verdens helseorganisasjon om en mer aldersvennlig verden. I panelet (f.v) Wenche Halsen, leder i Sentret for et alders vennlig Norge sammen med representanter fra aldersvennlig Genève, Frankrike og Irland

Med statsråd Jan Christian Vestre i spissen ble samarbeidet mellom Norge og Verdens helseorganisasjon (WHO) om aldersvennlige byer og lokalsamfunn offisielt markert denne uken. Markeringen fant sted som et sidearrangement til Verdens helseforsamling i Genève.

Senteret for et aldersvennlig Norge er på vegne av Norge offisiell samarbeidspartner.

Under markeringen i Genève var representanter fra en rekke organisasjoner og flere lands statsråder tilstede. Blant annet visehelseministeren i Japan og Slovenias helseminister. 

– Å være en del av WHOs globale nettverk styrker vår posisjon og inspirere oss til å fortsette å jobbe mot en mer aldersvennlig verden der aldring, og å være eldre, omfavnes med en mer positiv holdning av samfunnet og alle generasjoner, sier Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge. 

Senteret er stolt av å kunne jobbe lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og samtidig jobbe på tvers av sektorer og på ulike nivå for å skape et aldersvennlige Norge. 

Verdifull partner 

Under sin tale understreket helseminister Vester verdien av samarbeidet: – WHO og det globale nettverket er en verdifull partner for oss. Det vil gi oss bedre forståelse av felles utfordringer og øke bevisstheten om mulighet og satsinger på tvers av land. Dette er en plattform for utveksling av løsninger som vil drive aldersvennlig utvikling. 

Videre viste han til de demografiske endringene som forandrer våre samfunn. – En innsats for en sunn aldring og å skape en aldersvennlig verden, er faktisk en liten investering som kan gi mange synergier for dagens og fremtidige generasjoner. 

Mange flotte norske prosjekter 

WHO viste på sin side til betydning av å ha med Norge i det globale nettverket siden Norge har kommet godt i gang med arbeidet og allerede har med vel 60 prosent av Norges kommuner med i det nasjonale nettverket. 

Lederen av det globale nettverket i WHO Thiago Herick de Sa opplever at norske kommuner har mange flotte prosjekter og eksempler på tiltak innenfor de ulike aldersvennlige innsatsområdene som er til inspirasjon for andre land, byer og lokalsamfunn. Og han håper flere norske kommuner blir med i det norske og globale nettverket. Og at Norge - som første samarbeidspartner i Norden – kan inspirere andre land til å bli med. I dag er Oslo, Trondheim og Stavanger kommuner som på egenhånd er en del av det globale nettverket.