Norge styrker rollen som pådriver for aldersvennlig utvikling globalt

Postet: 14.02.24 (oppdatert 14.02.24)
To eldre damer sitter å strikker, ser på hverandre og smiler.
Som samarbeidspartner i WHO sitt Nettverk for aldersvennlig byer og lokalsamfunn forplikter Norge seg til å jobbe med rammeverket WHO har etablert for å gjøre byer og lokalsamfunn mer aldersvennlige. Foto: Centre for ageing better

Senteret for et aldersvennlig Norge er på vegne av Norge blitt offisiell samarbeidspartner i Verdens helseorganisasjons (WHO) globale nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn - som den første i Norden. Partnerskapet understreker ansvaret vi har for å skape et inkluderende og aldersvennlig samfunn for alle.

Ingvild Kjerkol Ministry of Health.jpg
Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol.

− For regjeringen er det viktig å bygge opp under et aldersvennlig Norge og vi har satt i gang viktig arbeid for at eldre kan delta i samfunnet og opprettholde selvstendighet lenger, sier helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol.

− Med Bo trygt hjemme-reformen skal vi bidra til at Norge er et godt og trygt land å bli gammel i både for dagens og neste generasjon eldre. Vi er glad og stolt over det samarbeidet Senteret for et aldersvennlig Norge nå inngår med WHO. Det forplikter Norge til å jobbe med rammeverket WHO har etablert for å gjøre byer og lokalsamfunn mer aldersvennlige. 

Ønsker Norge velkommen

WHO's globale nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn (Global Network for Age-friendly Cities and Communities) er et initiativ med mål om å tilrettelegge byer og lokalsamfunn for en aldrende befolkning.

− WHO ønsker varmt velkommen og er stolte over at Senteret for et aldersvennlig Norge og kommunenettverket har blitt den nyeste samarbeidspartneren i det globale nettverket av aldersvennlige byer og kommuner, sier Thiago Hérick de Sá, leder for Globalt nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn i WHO.

Han viser til at norske kommuner har mange flotte prosjekter og eksempler på tiltak innenfor de ulike aldersvennlige innsatsområdene, som han mener inspirerer andre land, byer og lokalsamfunn.

− Vi håper flere norske kommuner blir med i det norske og globale nettverket og at det norske nettverket, vår første samarbeidspartner i Norden – kan inspirere andre land med sitt eksempel.

Påvirker aldersvennlig utvikling internasjonalt

Som samarbeidspartner i nettverket engasjerer Norge seg i et globalt fellesskap som deler beste praksis, ressurser og erfaringer. Her ligger det muligheter til å styrke innsatsen for å skape et samfunn der alle, uavhengig av alder, kan leve fullverdige liv.

Wenche Halsen
Wenche Halsen, leder i Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Pål Laukli

Tettere samarbeid med WHO gir også tilgang på kunnskap, eksperter, forskning og prosjektmuligheter, men også mulighet til å påvirke aldersvennlig utvikling internasjonalt.

− Vi ser frem til å bidra med innsikt og erfaringer fra arbeidet i Norge. Dette er også en unik mulighet til å lære fra andre nasjonale nettverk og myndigheter. Ikke minst får ta del i relevant forskning og utviklingsarbeid som kan bidra inn i norsk sammenheng, forteller Wenche Halsen, leder i senteret for et aldersvennlig Norge.

Ser til Norges modell

Som Kjerkol løftet frem forplikter Norge seg til å jobbe med rammeverket WHO har etablert for å gjøre byer og lokalsamfunn mer aldersvennlige. Dette inkluderer tilrettelegging for aldersvennlige boliger, transport, uteområder og sosial deltakelse.

Norge vil styrke sin rolle som pådriver for innovasjon innen aldersvennlig utvikling og forebyggende arbeid.

Sett i global sammenheng har vi et unikt utgangspunkt ettersom arbeidet med aldersvennlig utvikling er forankret i nasjonale strategier og reformer. Senteret for et aldersvennlig Norge er statlig, og samarbeider både med kommunene i et eget nettverk og storsamfunnet i en egen partnerskapsordning.

− Norge har allerede etablert seg som en aktør internasjonalt, og er et eksempel til inspirasjon for andre. Nettverket med over 200 av landets kommuner, er det første i Norden og våre naboer snuser på vår modell og er interessert i å få til det samme, avslutter Wenche Halsen.  

PNG-300dpi_LOGO-GNAFCC_Norwegian.png