Dette er viktig for oss

For å sikre et bærekraftig og aldersvennlig Norge må vi alle engasjere oss. Vi må tenke og jobbe langsiktig på tvers av arbeidsliv, næringsliv, lokalsamfunn, organisasjoner og forskning. Eldres ressurser skal brukes til det beste for den enkelt selv og for samfunnet. Vi skal kunne holde oss aktive, delta sammen med andre og bo hjemme i et tilgjengelig nærmiljø så lenge som mulig.

Den demografiske utviklingen fører til endringer på en rekke områder. Dette krever nye løsninger.

Følgende skal vi gjøre for å sikre et aldersvennlig Norge.

Frivillig aktivitet

Eldrerollen er i endring, og tiden som pensjonist er lenger en noe gang. I et aldersvennlig Norge forventes det at friske mennesker med mye fritid hjelper til der det trengs. I 2019 bidro pensjonister med formelt og uformelt frivillig arbeid verdt hele 29 milliarder kroner. Det finnes store uforløste eldreressurser som kan mobiliseres. Frivillighet er for mange veien til en aktiv og sosial alderdom.

Bolig og nærmiljø

Boligen og nærområdet er et sted en oppholder seg og lever. Ambisjonen er at vi skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. For at det skal være mulig, må både de som eier boligen og de som planlegger nærmiljøet rundt tenke at her skal også eldre kunne leve sine liv, bo og bevege seg. Aldersvennlig bolig og tilgjengelige nærområde er positivt for alle, men aldersvennlighet bør være tidlig med i planleggingen.

Sosial og aktiv

Dagens eldre har mange friske og aktive år etter pensjonsalderen. Vi trener, reiser og møtes. Forskningen viser at eldre som er aktive og sosiale også holder seg friske og klarer seg selv lenger. Men noen er eller blir ensomme når de forlater arbeidslivet eller mister sin ektefelle. I et aldersvennlig Norge skal det være møteplasser og arenaer der alle generasjoner kan møtes og holde seg fysisk og psykisk aktive.

Lenger arbeidsliv

Mange eldre ønsker å stå i arbeid lenger enn det som er tilfelle i dag. Friske, erfarne eldre vil være av stor betydning for den enkelte selv og for samfunnet. Siden alminnelig pensjonsalder på 67 år ble innført, er gjennomsnittlig pensjonsalder gått ned og levealder gått opp. Vi har langt flere friske år som pensjonister nå enn da pensjonsalderen på 67 år ble innført.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.