Kommune nummer 200 i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 23.03.23 (oppdatert 13.04.23)
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Postet: 30.11.22 (oppdatert 30.11.22)

Narvik er i godt selskap med 199 kommuner når de tikket inn som kommune nummer 200 i det nasjonale nettverket for aldersvennlige lokalsamfunn. Nå ser de frem til å dele erfaringer med medlemmene i nettverket, i arbeidet med å gjøre kommunen enda mer aldersvennlig.

− I kommuneplanen fremgår det at Narvik skal være et aldersvennlig lokalsamfunn. Vi skal tilrettelegge for at eldre kan være aktive, sunne og bo lengst mulig hjemme. Ved å være en del av dette nettverket kan vi utvide kompetansen til hva som er viktig å tenke på når vi skal jobbe for et aldersvennlig Narvik, forteller Solrun Skeibu, folkehelsekoordinator i Narvik kommune.

− Det handler om at vi kan få til mer sammen, og vi ser frem til å knytte verdifulle og nyttige nye relasjoner.

En del av løsningen på demografiendringene

I dag er 29 prosent av innbyggerne i Narvik over 60 år. Om 8 år er andelen 33 prosent. Dette er utviklingen også andre steder i landet, og i verden for øvrig. Mens det nasjonalt poengteres at vi i 2030 vil være flere over 65 år enn under 19 år for første gang, er Narvik der allerede.

− Vi ønsker Narvik hjertelig velkommen inn i det nasjonale nettverket. Her vil de bli en del av et felleskap for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling i arbeidet med aldersvennlig utvikling, sier Anne Berit Rafoss som leder arbeidet med nettverket i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Hun er fornøyd med at så mange som 200 av landets 356 kommuner har sluttet seg til nettverket, og planmessig jobber for å skape gode samfunn for en aldrende befolkning.

− Det jobbes godt med aldersvennlig i nettverkskommunene og det begynner nå å vise seg i flere konkrete tiltak og prosjekter. Her er jeg ikke i tvil om at Narvik både har noen de kan se opp til, sammenligne seg med, samarbeide med og ikke minst dele sine erfaringer med.

Digital inkludering og boligbehov

I kommuneplanens samfunnsdeler det pekt på noen utvalgte innsatsområder som skal bidra til å gjøre Narvik mer aldersvennlig. I tillegg til å jobbe for større digital inkludering, retter også mye seg mot utvikling av boliger og nærmiljø.

– Kommunen arbeider med en boligplan hvor vi skaffer oss en bedre oversikt over blant annet eldres boligbehov, forteller kommuneplanlegger Hilde Degerstøm.

Det handler blant annet tilrettelegging og universell utforming som skal bidra til at de som ønsker skal kunne bo hjemme lengst mulig. Men også om å ta hensyn til det boligsosiale. At eldre skal føle seg trygge og trives, og ha tilgang til tjenester etter behov.

Medvirkning står sentralt

− Narvik har den rette inngangen til arbeidet med aldersvennlig. I tillegg til å ta hensyn til aldersvennlig i arealplanleggingen og reguleringsplaner, har de også fokus på medvirkning, forteller Rafoss.

Prosjektleder i senteret, Anne Berit Rafoss, ønsker Narvik hjertelig velkomne som kommune nummer 200 i Nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn.

− I utviklingen av aldersvennlige løsninger er medvirkning en suksess, men også en nøkkelfaktor. Det handler om å ta med de eldre i planleggingen. Vi må spørre de hva de ønsker seg. Kanskje er det ikke det vi tror de ønsker seg, men noe helt annet. Er en like mangfoldig gruppe som resten av befolkningen.

 

Til toppen