Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (3)

Et trebygg

Foto: Fredrik Naumann / Felix Media

Aktiviteter, drift og vedlikehold er tema for det tredje og siste webinaret om universelt utformede og aldersvennlige møteplasser i regi av Senteret for et aldersvennlig Norge og KS. Her lanserer også eksempelsamlingen «Aktiv og sosial hele livet. Universelt utformede og aldersvennlige uterom og møteplasser».

  • 7. februar 2023
  • 10:00–12:00
  • Digitalt
  • Gjennomført, se presentasjoner

Presentasjoner

 

Program

10.00 Velkommen og lansering av eksempelsamlingen «Aktiv og sosial hele livet – Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser» ved Anne Berit Rafoss, prosjektleder Senteret for et aldersvennlig Norge og Christian Hellevang, seniorrådgiver KS

10.05 Lek og historie på tvers av generasjoner ved Ida Tolgensbakk, førstekonservator, Norsk Folkemuseum

10.20 Badeplass, brygge og aktiviteter for alle i Halden ved Bente Bjørk, ergoterapeut/rådgiver universell utforming, Halden kommune

10.35 Aktiviteter knyttet til uteområder i Sandnes ved Audun Laugaland, rådgiver friluftsliv, Sandnes kommune

10.50 Pause

11.00 Utvikling av aktiviteter for alle i Evjudalen uteområde ved Sindre Flø, idretts- og friluftskonsulent, Midt-Telemark kommune

11.15 Generasjonelekene – spennende mulighet for bruk av uteområder ved Anne Berit Rafoss, prosjektleder, Senteret for et aldersvennlig Norge

11.30 Tilskudd til universell utforming – hvordan skrive en god søknad og eksempler på gode prosjekter ved Joakim Berntson Aase, Barne,-ungdoms- og familiedirektoratet

11.45 Drift og vedlikehold av uteområder og møteplasser ved Stig Wathne, rådgiver universell utforming, Stavanger kommune

12.00 Avslutning og oppsummering v/Anne Berit