Samling: Nettverk aldersvennlig Rogaland

Fargerike hus i en gate i Bergen

Foto: Unsplash

Bolig er tema når Nettverk aldersvennlig Rogaland inviterer kommunene til samling.

  • 19. oktober 2023
  • 10:00–14:30
  • Statens hus, Lagårsdsveien 44, Stavanger
  • Gjennomført

Bindene påmelding innen 2. oktober via Statsforvalteren i Rogaland.

Det er ønskelig at flere fra hver kommune deltar, men det er noe begrenset plass i møterommet. Dersom det er mange påmeldte, vil det kunne settes begrensing per kommune. 

Program

10.00Siste nytt fra Helsedirektoratet/Senter for et aldersvennlig Norge ved Anne Berit Rafoss
10.15

Veikart for utvikling av et aldersvennlig lokalsamfunn- fase 3 utvikling av ideer og tiltak ved Elin Wetås de Jara KS Rogaland
- Dialog og gruppearbeid

11.00Lunsj og mingling
12.00Om aldersvennlige boliger i distriktene ved Birger Jensen Husbanken
12.30Prosjekt Kanalhuset i Gjesdal ved Trond Hansen Gjesdal kommune
12.50BATE, kort informasjon om planlagt boligprosjekt ved Carl Inge Wathne
13.10Kaffepause og beinstrekk
13.25Dialog og gruppearbeid
14.15Om aldersvennlige benker i Rogaland og dialog om neste samlinger