Rogaland: Konferanse for aldersvennlig samfunn

Foto: Adobe Stock

Hvordan utvikle aldersvennlige lokalsamfunn for å møte de demografiske endringene vi står overfor?

 • 16. mai 2023
 • 10:00–14:30
 • Randaberg kommune - Varen kulturscene
 • Gjennomført

Konferansen om aldersvennlige lokalsamfunn deler eksempler fra Manchester og kommuner i Rogaland på hvordan innbyggere kan bo trygt hjemme, delta i lokalsamfunnet og være mobile og aktive lenge.

KS Rogaland arrangerer konferansen i samarbeid med Aldersvennlig nettverk Rogaland, Statsforvalteren i Rogaland og Senteret for et aldersvennlig Norge.

 

Program

10:00Kulturelt innslag ved Mood Indigo
10:10Velkommen til Randaberg ved ordfører Jarle Bø, Randaberg kommune
10:20Åpning av konferansen ved Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær helse - og omsorgsdepartementet
10:40

Hvordan planlegger Manchester for aldersvennlige lokalsamfunn ved Paul Mc Garry, leder for aldersvennlig Greater Manchester og Dave Thorley, programansvarlig Aldersvennlig Manchester

Innledninger fra politisk ledelse Manchester/Greater Manchester

11:30

Hvordan møter vi demografiutfordringene med å utvikle aldersvennlige samfunn - panelsamtale med representanter fra Manchester og Greater Manchester, representanter fra kommuner i Rogaland og Wenche Halsen, Senteret for aldersvennlig Norge

12:00Pause med Lunch og mingling. Avduking av Rogalandsbenken - modell for aldersvennlige benker i Norge
12:45Aldersvennlig lokalsamfunn i praksis - internasjonalt og nasjonalt ved Anne Berit Rafoss, prosjektleder, senter for et aldersvennlig Norge
13:00Gode møteplasser 
 • Universelt utformede uteområder i Sandnes - eldre tar dem i bruk
 • Haugesund bibliotek - arena inne og ute ved Kent Dagsland Håkull, avdelingsleder plan, Haugesund kommune
 • Babyplask og pensjonistbading i Suldal Bad - generasjonsmøter og aktivitet
13:20Medvirkning og samfunnsdeltakelse
 • Hva er viktig for oss eldre? ved Fylkeseldrerådets leder Ranveig Bærheim
 • Kullingane i Sola - et medvirkningsprosjekt
 • Eldres medvirkning i Tysvær ved folkehelsekoordinator Ann - Kristin Berge Dahle
13:40Transport - fra Hent-meg til handlebuss
 • Handlebussen i Vindafjord - hvordan ble den til? ved Trine Sørensen, leder tjenestekontoret Vindafjord kommune
 • Gode transporttilbud for eldre ved Edith Nøkling, direktør Kolumbus
14:00Bolig
 • Bærekraftig boligforsyning i Rogaland ved Erik Cocbain, rådgiver plan, miljø og samfunnsavdelingen, Rogaland fylkeskommune
 • Mjughaug terrasse - bo trygt hjemme i borettslaget
 • Teknikken Sør - Et aldersvennlig boligprosjekt ved Grete Kvinnesland, prosjektsjef Stavanger kommune
14:20 Avslutning ved Odd Stangeland, fylkesstyreleder KS Rogaland

*Se KS sine nettsider for oppdatert program