Nettverkskaffe 11. april

Digital Nettverkskaffe for medlemmene i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn.

  • 11. april 2024
  • 10:00–11:00
  • Teams møte
  • Gjennomført

Innbyggerundersøkelser og forankring på tvers i kommunen, var noe av det som ble løftet frem på forrige nettverkskaffe. Stikk innom med både små og store spørsmål. Det du lurer på, vil også andre ha nytte av å høre om.

Vi legger som vanlig  opp til en uformell prat med utveksling av erfaringer, spørsmål og svar mellom kommunene i nettverket. 

Er du medlem av nettverket, men ikke fått invitasjonen med lenke til møterommet? Ta kontakt prosjektleder Anne Berit Rafoss.

Anne Berit Rafoss

Prosjektleder

Telefon: +47 924 67 192