Nettverk for aldersvenlege samfunn i Vestland

Statsforvaltaren, arbeidsgruppe for eit aldersvenleg samfunn i Vestland, Senteret for et aldersvennlig Norge og KS inviterer til fysisk samling for kommunene i det regionale nettverket 26. mai.

  • 26. mai 2023
  • 09:00–14:00
  • Statens Hus, Bergen
  • Gjennomført