Lokalmedia og mulighetene

Wenche Halsen gestikulerer

Wenche Halsen holder lynkurset med tips til hvordan du kan få på en sak i lokalmedia.

Hva skal så til for at lokalmedia fatter interesse for historien din? Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge, og som har over 30 års erfaring fra å jobbe i og med media, holder et minikurs i hvordan finne og få på en sak i lokalmedia.

  • 8. mars 2022
  • 12:00–13:30
  • Digitalt
  • Gjennomført, se presentasjoner

Presentasjoner

 

Om webinaret

Mediene er bare opptatt av skandaler og negative ting. 

Hørt den før? Dette er en myte som ikke stemmer. Mediene er på alltid på jakt etter saker – også de positive og hyggelige sakene. Lokalmediene som dekker kommunen der dere jobber, er ikke intet unntak. Men de trenger hjelp til å finne de gode  sakene. Det kan dere hjelpe til med gjennom å ta frem de gode tiltakene og eksemplene på hva der gjør, for eksempel knyttet til å være et godt lokalsamfunn for eldre og der folk har lyst til å bo hele livet.